Oznaczanie białka/azotu w próbce

  • Metoda Johana Kjeldahla

Wysoki stopień precyzji i uniwersalność sprawiają, że metoda Kjeldahla jest wiodącą metodą oznaczania zawartości azotu w żywności i pasz, a także w próbkach gleby i wody. Może być stosowane w sposób elastyczny, z wykorzystaniem niejednorodnego materiału próbki i dostarcza bardzo wiarygodnych wyników.

  • Metoda Jean’a Dumas

W dodatku do metody Kjeldahla, metoda spalania Dumas stała się powszechnie stosowaną techniką referencyjną w oznaczaniu zawartości azotu.
Metoda Dumas to szybka i wygodna alternatywa dla metody Kjeldahla dla prawie wszystkich rodzajów próbek stałych i ciekłych.