Oznaczanie tłuszczu całkowitego w próbce

HYDROTHERM jest pierwszym i jedynym do tej pory dostępnym na rynku automatycznym systemem do oznaczania tłuszczu za pomocą hydrolizy kwasowej według metodyki Weibull-Stoldt. Cały proces trawienia i filtrowania prowadzi się w układzie zamkniętym. Urządzenie może zatem być eksploatowany poza dygestorium. Pracownicy laboratorium nie stykają się z gorącymi płynami i oparami kwasu. Trawienie można przeprowadzić dla sześciu próbek jednocześnie.

HYDROTHERM zawiera trzy moduły sterowane niezależnie, każdy z dwoma jednostkami hydrolizującymi. Urządzenie działa niezależnie i całkowicie automatycznie – urzadzenie umożliwia skuteczną hydrolizę w trybie ciągłym (36 próbek dziennie).

Odmierzona wartość kwasu solnego jest dodawana do pojemnika z próbą i następuje hydroliza próby w wrzącym kwasie solnym a następnie wykonywana jest kompleksowa filtracja i płukanie. Wszystkie operacje wykonywane są w pełni automatycznie. Użytkownik może kontrolować temperaturę, czas i parametry płukania aby mieć pewność że wszystkie tłuszcze zostały przetransferowane, filtry zostały umyte oraz doprowadzone do pH obojętnego. Czujniki stale monitorują proces i przerywają go w razie awarii.

Obejrzyj wideo

Broszura „COMPLETELY AUTOMATED HYDROLYSIS”

Karta produktu HYDROTHERM