Pomiary pH

Pomiar pH za pomocą pH-metru może być prawidłowy i dokładny wyłącznie, jeśli stosuje się bufor właściwy dla danego przyrządu. W zależności od przyrządu i zakresu pomiaru pH wymagane są różne roztwory buforowe i temperatury. Niezależnie od wymagań dysponujemy roztworem buforowym do pomiaru pH, który zaspokoi Twoje potrzeby.

W ofercie buforów do pomiaru pH wprowadziliśmy kilka udoskonaleń, aby ułatwić Ci życie:

  • Kolorowe roztwory ułatwiające rozpoznanie właściwego odczynnika
  • Roztwory buforowe do pomiaru pH w saszetkach zapewniające użycie „świeżego” roztworu przy każdym pomiarze
  • Roztwory buforowe do pomiaru pH zmierzone w temperaturze 25 stopni Celsjusza, aby zaspokoić Twoje wymagania dotyczące temperatury (nadal dostępna jest tabela zmian temperatury)

Kategorie produktów

Bufory pH w saszetkach

Właściwy bufor w Twojej kieszeni. Doskonały do dokładnej kalibracji pH-metrów! Bufory, produkowane przez dostawcę akredytowanego zgodnie z normą ISO 17034 — świeżo zamykane, łatwe w użyciu, niezawodne i dokładne, identyfikowalne względem NIST

Bufor pH w temperaturze 20°C

Pełna gama roztworów buforowych do pomiaru pH, produkowana przez dostawcę akredytowanego zgodnie z normą ISO 17034, identyfikowalna względem NIST i dostępna w różnych postaciach i opakowaniach od 100 ml do 20 l

Kolorowe roztwory buforów do pomiaru pH

Możliwość identyfikacji roztworów do pomiaru pH za pomocą koloru jest ogromną zaletą i pomaga uniknąć błędów w kalibracji.

Drugorzędowe bufory wzorcowe do pomiaru pH

Bardzo szeroka gama buforów — bardzo dokładnych, identyfikowalnych względem NIST, DIN 19266 i IUPAC

Paski testowe pH

Potrzebujesz szybkiej oceny zakresu pH roztworu? Paski pH są szybkie i łatwe w użyciu?

Roztwory do czyszczenia i konserwacji

Roztwory do czyszczenia i przechowywania elektrod pH

Często zadawane pytania

Potrzebujesz elektrody pH i co najmniej dwóch buforów pH — jednego o pH 7 i drugiego o pH 4 lub 10. Do akcesoriów opcjonalnych, które przedłużą żywotność elektrody należą: roztwór do przechowywania, butelki do namaczania i roztwór czyszczący.

Istnieją dwa sposoby badania pH:
1. paski pH lub papierek wskaźnikowy
2. pH-metr i elektrody

W razie chęci przeprowadzenia pomiaru pH w terenie i transportowania pH-metru z miejsca na miejsce konieczne jest użycie baterii. Jeśli urządzenie jest stacjonarne, jak w laboratorium, należy wybrać wersję nablatową.

Najlepszym roztworem do przechowywania jest 4 M KCl, bufor o pH 4, bufor o pH 7. Jako roztwór do przechowywania sprawdzi się również woda z kranu. Przestroga: nigdy nie przechowywać elektrody w wodzie destylowanej.

Zalecamy kalibrację urządzenia przed każdym użyciem lub serią pomiarów.

Tak. Istnieją dwie główne zalety wolnego mieszania lub delikatnego wytrząsania próbki podczas pomiaru pH. Po pierwsze zwiększony przepływ próbki przez elektrodę skraca czas reakcji. Po drugie roztwór jest prawidłowo zhomogenizowany, dzięki czemu nie ma obszarów o wyższym lub niższym pH.

Przygotuj próbkę, łącząc 5 g próbki gleby z 5 g wody destylowanej, dokładnie mieszając i pozostawiając mieszaninę na 10 minut. Ostrożnie wprowadź sondę tak, aby końcówka znajdowała się w glebie, a połączenie — w supernatancie. Poczekaj aż odczyt się ustabilizuje.

Jedynym sposobem na wykonanie pomiaru pH gazu jest rozpuszczenie go w wodzie destylowanej i przeprowadzenie pomiaru w mieszaninie.

  • Norma ISO 17034-2016 dla dostawców oznacza, że wszystkie bufory są produkowane i testowane przez eksperta, co oznacza, że można całkowicie polegać na jakości tych produktów.
  • Akredytacja jest oparta na obecności kompetentnego laboratorium testującego, gdzie nie tylko musi być zatrudniony wykwalifikowany personel, ale też każda wykonana analiza musi spełniać określone kryteria.
  • Wszystkie przyrządy muszą być regularnie sprawdzane przez oficjalnie autoryzowane laboratoria kalibrujące.
  • Wszystkie istotne parametry wykorzystywane podczas pomiaru (ciężar i T°) odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom.
  • Wymagania ogólne dotyczące kompetencji i powtarzalnego działania podczas produkcji materiału wzorcowego.
  • Wszystkie metody, jakich producent używa do certyfikacji oferowanych przez niego wzorców, muszą być zwalidowane i uznane za dokładne.

Literatura

Dodatkowe zasoby

Elektrochemia

Szukasz też nowego pH-metru? Zapoznaj się z naszą ofertą tutaj: