Wzorce do oznaczania właściwości fizycznych

Wiele różnych rodzajów roztworów do oznaczeń właściwości fizycznych: roztwory wzorcowe lepkości, roztwory wzorcowe temperatury topnienia, roztwory wzorcowe gęstości oraz roztwory wzorcowe współczynnika refrakcji i roztwory wzorcowe Brixa.

Kluczowymi czynnikami we wszystkich gałęziach przemysłu są: udoskonalone techniki oznaczania liczby części na miliard (ppb) i liczby części na bilion (ppt) przez przyrządy, a także konieczność weryfikacji i śledzenia wyników. Stosowanie przygotowanych roztworów wzorcowych i materiałów referencyjnych daje pewność, że wyniki analityczne są prawidłowe i eliminuje problemy z ich wytwarzaniem i walidacją w laboratorium.

Kategorie produktów

Roztwory wzorcowe lepkości

Gama wzorców lepkości do wykorzystania w kalibracji, kontroli, weryfikacji, kwalifikacji lub walidacji metod w przypadku urządzeń do pomiarów lepkości kinematycznej i dynamicznej.

Roztwory wzorcowe współczynnika załamania

Jedna z najszerszych ofert produktów do kalibracji refraktometrów spośród dostępnych na rynku.

Literatura

Dodatkowe zasoby

Materiały referencyjne

Znajdź więcej materiałów wzorcowych