Produkcja

Wyzwania produkcyjne obejmują zwiększanie skali procesów laboratoryjnych, zarządzanie procesami i produkcją, bezpieczeństwo indywidualne i bezpieczeństwo produktów. VWR kompleksowo wspiera klientów w tym obszarze – od surowców aż po kontrolę stanu higieny.

Pomagamy w monitorowaniu produktu gotowego i półproduktów, obsługiwaniu coraz większych ilości materiałów i zarządzaniu odprowadzanymi ściekami. 

Środowisko kontrolowane – basan

Środowisko kontrolowane – basan to pion VWR zajmujący się pomieszczeniami czystymi i jeden z czołowych dystrybutorów produktów i usług dla środowisk kontrolowanych już od ponad 30 lat.

Bezpieczeństwo i higiena

VWR oferuje szeroką gamę produktów i usług zapewniających pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy. VWR dostarcza porady ekspertów, informacje, szkolenia i narzędzia, które pomogą w wyborze odpowiednich produktów BHP.

Rozwiązania bioprocesowe

Materiały biologiczne niezbędne na początkowym etapie bioprzetwarzania, m.in. bufory i substancje biochemiczne w opakowaniach hurtowych...

Środki chemiczne stosowane w produkcji

Zarządzanie substancjami chemicznymi w środowisku produkcyjnym niesie ze sobą wyzwania związane z obsługą i bezpieczeństwem materiałów luzem i substancji pomocniczych.

Monitorowanie obszarów produkcyjnych

Zadbaj o przechowywanie i obsługę produktów oraz surowców, chroniąc je przed zanieczyszczeniem i niedopuszczalnymi zmianami otoczenia.

Wyposażenie przemysłowe

Specjalnie wybrana oferta produktów o wysokiej przydatności w obiektach przemysłowych.

Surowica VWR Life Science Seradigm

Niezawodne dostawy płodowej surowicy bydlęcej (FBS) najwyższej jakości. 

Dział produkcji na zamówienie firmy VWR

VWR zajmuje się pozyskiwaniem, produkcją, badaniem i dokumentacją substancji chemicznych. Produkujemy to, czego potrzebujesz.

Podłoża hodowlane do testów napełniania pożywką

Podłoża hodowlane opracowane do testów napełniania pożywką. Granulowane lub gotowe do użycia podłoża przeznaczone dla branży farmaceutycznej lub spożywczej.