Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Rozwiązania bioprocesowe

Rozwiązania bioprocesowe

Usprawnij procesy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

Realizacja założeń produkcyjnych i osiągnięcie maksymalnej gęstości komórek w bioreaktorze czy kadzi fermentacyjnej, wychwyt i oczyszczenie białek docelowych oraz dozowanie wyprodukowanego białka w gotowej do podania pacjentowi konfiguracji, nie wykluczają się wzajemnie. Każdy z etapów bioprocesu jest zależny od etapów go poprzedzających. VWR zatrudnia specjalistów branżowych i technicznych, którzy doskonale rozumieją te zależności i mogą pomóc klientowi w doborze optymalnych, dostosowanych do jego potrzeb rozwiązań, oferując dostęp do produktów wiodących marek.

Interview with Ger Brophy, Executive Vice President, Biopharma Production

"Opportunities and challenges in cell and gene therapy development"

    Read more