Sprzęt przemysłowy

Rozbudowa laboratorium może wiązać się ze zwiększoną ilością różnych materiałów o specyficznych wymaganiach, dotyczących przenoszenia i sprzątania. Duża liczba urządzeń, wchodzących w skład standardowej gamy wyposażenia laboratoryjnego VWR, jest regularnie używana na liniach produkcyjnych, ale wybraliśmy kilka aparatów szczególnie przydanych w zakładach produkcyjnych.

Cyrkulatory

Dokładna regulacja temperatury ma zasadnicze znaczenie. Firma VWR oferuje szereg doskonałych produktów, które umożliwiają zachowanie tej ciągłości...

Komory klimatyczne i wzrostowe

Komory klimatyczne do przeprowadzania całkowicie wiarygodnych testów stabilności i precyzyjnego utrzymywania stałej temperatury i wilgotności...

Piece

Firma VWR oferuje szeroki wybór pieców przeznaczonych do spopielania, a także do podgrzewania ogólnego.

Suszarki i cieplarki

Suszarki i komory klimatyczne do skutecznego suszenia i długoterminowego przechowywania w precyzyjnie kontrolowanej podwyższonej temperaturze...

Mieszadła z napędem górnym

Modele skali produkcyjnej zapewniające stabilną wydajność i długą żywotność...

Pompy

Sprawdź, jakich pomp potrzebujesz!

Ważenie

Firma VWR oferuje szeroki wybór wag do zastosowań przemysłowych od 3 kg do 300 kg...

Zapobieganie wyciekom

Zapobiegnij zagrożeniom związanym z płynami w zakładzie, utrzymuj czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy!