Pomiary i badania analityczne

W różnych dziedzinach przemysłu przeprowadza się dziennie tysiące pomiarów analitycznych. Rezultaty tych pomiarów widoczne są w wydłużonym czasie pracy, większym uzysku i większej pewności co do zgodności z obowiązującymi przepisami. Pomiary analityczne mogą być wykonywane przy użyciu zarówno bardzo prostych, jak i bardzo zaawansowanych technik!

Szeroki wybór przyrządów, materiałów eksploatacyjnych, wzorców i odczynników – od pasków testowych do sprzętu do spektrofotometrii – pochodzących od znanych producentów i z serii VWR Collection zaspokaja wszelkie wymagania klientów w zakresie pomiarów analitycznych.

Godne uwagi są również przewodniki z serii „All you need” poświęcone spektrofotometrii, analizie chemicznej oraz analizie środowiskowej. Przewodniki te to przydatne materiały referencyjne zawierające wszystkie informacje z tego obszaru zainteresowań. Aby wyszukać pożądane techniki i tematy należy wybrać kartę piśmiennictwa znajdującą się na górze strony.

Wybór produktu

Paski testowe

Paski wskaźnikowe pH i paski do szybkich oznaczeń na miejscu...

Gęstościomierze

Gęstość roztworów, płynów itp. to podstawowy test w kontroli jakości w przemyśle żywności i napojów...

Spektrofotometry

Firma VWR oferuje szeroki i ciągle poszerzany wachlarz spektrofotometrów do wszystkich zastosowań...

Kolorymetria

Aktualnie obowiązujące wysokie normy jakości wymagają stosowania coraz bardziej obiektywnych metod kolorymetrycznych w codziennej pracy laboratoryjnej.

Kolorymetria/fotometria

Firma VWR oferuje szeroką gamę systemów do pomiaru różnych parametrów wody...

Temperatura topnienia

Powszechnie przyjęta metoda podstawowej charakteryzacji substancji i produktów...

Pomiar zawartości wilgoci

Firma VWR oferuje szereg przyrządów do pomiaru zawartości wilgoci z nagrzewnicą promiennikową, elementem halogenowym, metalowym, ceramicznym lub spiralą kwarcową, do oznaczeń rutynowych i precyzyjnych...

Refraktometry i polarymetry

Modele ręczne zwykłe i cyfrowe, Abbego, stołowe cyfrowe oraz zgodne z wymogami Ph.Eur. lub FDA...

Wskaźniki temperatury i termometry

Pomiar temperatury to jeden z najważniejszych wskaźników w każdym laboratorium...