Monitorowanie i rejestrowanie danych laboratoryjnych

Wszystkie narzędzia potrzebne w zarządzaniu danymi oraz ich rejestrowaniu, przeglądaniu i zapisywaniu, a także w sporządzaniu raportów i pomiarze czasu doświadczeń.

Rejestrowanie i monitorowanie jest szczególnie ważne, gdy próbkę należy przechowywać i transportować z zachowaniem odpowiednich warunków temperaturowych.

Wśród rejestratorów oferowanych przez firmę VWR każdy znajdzie coś dla siebie – od urządzeń jednorazowych do spełniającego wszelkie normy sprzętu wysokiej klasy.

Firma VWR oferuje pełen zakres narzędzi do monitorowania i rejestrowania danych, w tym rejestratory wykresów, stopery, notatniki, jak również popularne rejestratory danych.

Rejestratory danych

Monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia za pomocą czujników przewodowych lub bezprzewodowych oraz różnych interfejsów dostępnych z poziomu komputera PC lub Internetu...

Rejestratory wykresów

Jednorazowe rejestratory wykresów temperatury – 10- i 40-dniowe...

Stopery

Mechaniczne i cyfrowe stopery, sekundomierze lub zegary...

Notatniki laboratoryjne

Zanotuj to! Różne narzędzia laboratoryjne...