Pobieranie próbek

Oferujemy szeroki zakres produktów do pobierania próbek wody – od filtrów po duże automatyczne urządzenia do pobierania próbek wody dla wszystkich rodzajów pobierania, niezależnie od rozmiaru, objętości czy źródła próbki.

Kluczem do uzyskania dokładnych wyników jest rzetelne pobieranie, przechowywanie i transport próbek, zapewniające prawidłowy łańcuch nadzoru. Bez odpowiednich metod pobierania próbek wyniki nawet najdokładniejszych i najbardziej precyzyjnych prób nie będą odzwierciedlały rzeczywistości.

Niezależnie od matrycy czy wielkości próbki dysponujemy odpowiednimi narzędziami zarówno marki własnej oraz od innych producentów.

 

Pobieranie próbek powietrza

Najbardziej pełna i szczegółowa gama przyrządów do pobierania próbek powietrza do oznaczania obecności drobnoustrojów...

Pojemniki

Tu można znaleźć wszystkie rozmiary i kształty!

Czerpaki

Do próbek płynnych każdego rodzaju...

HY-LITE®

Szybkie ilościowe monitorowanie stanu higieny w płynach i na powierzchniach metodą bioluminescencji ATP...

Próbniki do ciał stałych

Szereg produktów do losowego pobierania próbek produktów stałych – proszków, tabletek itp.

Szpatułki

Wachlarz narzędzi do pobierania próbek...

Łyżeczki

Dobrze je mieć pod ręką!

Wymazówki

Szereg gazików do wszelkich zastosowań mikrobiologicznych...

Próbniki do cieczy

Idealne do pobierania próbek wody...

Worki z zamknięciem skręcanym

Worki z łatwym zamknięciem do zabezpieczania próbek...

ViscoSampler

Idealny do pobierania próbek szlamów, mułów, gleby itp...

Próbniki wody

Firma VWR posiada również w ofercie stacjonarne urządzenia do pobierania próbek wody...

Butelki do pobierania próbek wody

Butelki do pobierania próbek wody z i bez tiosiarczanu sodu...

Jednorazowe lejki filtracyjne

Zintegrowane rozwiązanie do przygotowywania próbek mikrobiologicznych...

Filtry membranowe i akcesoria

Filtry membranowe, lejki, rozgałęźniki i dozowniki filtrów do techniki filtracji membranowej w mikrobiologii...

Urządzenia filtracyjne

Przyrządy do pobierania próbek wody, wód gruntowych i powietrza...