Przygotowywanie próbek

Przygotowywanie próbek oznacza rożne sposoby i metody obróbki próbek przed ich analizą.

Przygotowywanie próbek jest zajęciem czasochłonnym, a ze względu na ogromny wpływ, jaki ma ono na wynik dowolnej analizy i na czystość próbki przed dalszym badaniem, może być także głównym źródłem błędów. Dlatego też, aby zapewnić wiarygodne wyniki analiz, kluczowy jest wybór odpowiedniej metody przygotowania próbek.

Oferujemy szeroki zakres odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do przygotowywania próbek. 

Rozpuszczalniki wysokooczyszczone, VWR Chemicals

Kwasy wysokooczyszczone NORMATOM i ARISTAR do analizy pierwiastków śladowych w opakowaniach 500 ml i 2,5 l...

Liofilizatory

Ta część jest poświęcona produktom lidera na rynku – firmy Labconco.

Sita i wytrząsarki do sit

Sita i wytrząsarki do sit z certyfikatem i bez od największych producentów

Ważenie

Firma VWR oferuje wybór mikrowag i wag analitycznych, ze zgodnymi odważnikami i certyfikatem kalibracji…

Mieszanie/mielenie

Produkty do redukcji próbki poprzez zgniatanie, mieszanie, homogenizację i dyspersję od wiodących producentów

Wyparki

Separacja fizyczna lub termiczna jest techniką często używaną w wielu laboratoriach chemicznych.

Destylacja i ekstrahowanie

Płaszcze i płyty grzejne

Przechowywanie w chłodzie

Lodówki i zamrażarki wszelkich rodzajów, zakresów temperatur i pojemności...

Wirówki

Oferujemy mikrowirówki i wirówki stołowe, chłodzone i w temperaturze otoczenia, wszystkich wiodących dostawców.

Ogrzewanie i chłodzenie

Do szerokiego zakresu zadań wymagających kontroli temperatury...