Miareczkowanie

Miareczkowanie to technika umożliwiająca precyzyjne oznaczanie stężenia dowolnej substancji. Do zastosowania tej techniki w praktyce potrzebujesz szerokiego asortymentu produktów dostępnych od VWR – od tradycyjnego szkła po titratory automatyczne, w tym odczynniki, wyposażenie i akcesoria.

Wskaźniki VWR Chemicals – do monitorowania reakcji i miareczkowania

Przebieg i stan reakcji można monitorować na podstawie zmian koloru wskaźników. Proponujemy pełną gamę wskaźników pH, metali, potencjału redoks i innych do zastosowań specjalnych

VWR Chemicals – roztwory wolumetryczne do miareczkowania

Jeśli szukasz rozwiązania problemu związanego z chromatografią cieczową – chcesz odpowiednio dobrać fiolki, określić metodę czy przygotować laboratorium.

Dodatkowe wzorce referencyjne do miareczkowania VWR Chemicals

Seria dodatkowych wzorców referencyjnych VWR® to wysoka czystość i jednorodność, a same wzorce doskonale nadają się do kontroli współczynnika roztworów wolumetrycznych.

Przyrządy do miareczkowania

Od prostych modeli ręcznych do najbardziej skomplikowanych przyrządów automatycznych – firma VWR pomaga wybrać właściwy aparat do danego zastosowania.

Zastosowania

Oznaczanie kwasów w olejach mineralnych, biodiesla i środków smarnych

Kwas obecny w oleju silnikowym to główny czynnik powodujący korozję, utlenianie, nitrowanie oraz zwiększający lepkość, a wszystko ze szkodą dla wydajności silnika. Ostatecznie to główna przyczyna źródłowa uszkodzeń sprzętu. 

Dowiedz się więcej

Roztwory wolumetryczne do oznaczania zawartości cukrów

Miareczkowanie – technika opracowana ponad 200 lat temu – należy dziś do najpopularniejszych metod analizy ilościowej i jest niezastąpiona w nowoczesnych laboratoriach kontrolnych, zwłaszcza do oznaczania poziomu cukrów.

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Wyróżniamy cztery rodzaje reakcji 

 • Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

Z kwasu do zasady przenoszone są jony wodoru albo z zasady do kwasu przenoszone są jony wodorotlenkowe, co powoduje zobojętnienie obu substancji. Im silniejsza zasada lub kwas, tym ściślejsze określenie punktu końcowego reakcji.

 • Miareczkowanie wytrąceniowe

W tej metodzie środek miareczkujący najczęściej wytrąca oznaczany składnik w postaci nierozpuszczalnego związku. Punkt końcowy można określić na podstawie pojawienia się klarownego roztworu lub przez pomiar przewodności.

 • Miareczkowanie kompleksometryczne

W tej metodzie jony łączą się z innymi jonami lub molekułami, tworząc rozpuszczalne kompleksy odznaczające się niewielką skłonnością do dysocjacji.

 • Miareczkowanie redoksymetryczne

W tej metodzie elektrony są przenoszone z reduktorów do czynników utleniających

Wyróżniamy 3 rodzaje miareczkowania pośredniego

 • Miareczkowanie odwrotne

Do badanego roztworu dodaje się określoną nadmiarową objętość roztworu odczynnika. Po przeprowadzeniu reakcji nieprzereagowany roztwór odczynnika jest miareczkowany przy użyciu roztworu drugiego odczynnika

 • Miareczkowanie pośrednie 

Oznaczana substancja nie reaguje bezpośrednio z roztworem odczynnika, ale poprzez substancję pośrednią reagującą stechiometrycznie z inną miareczkowalną substancją

 • Miareczkowanie substytucyjne

W tej metodzie do próbki dodawana jest substancja w celu wywołania reakcji stechiometrycznej próbki przy jednoczesnym uwalnianiu składnika dodanej substancji. Uwalniany składnik jest następnie miareczkowany metodą bezpośrednią. 

Ze względu na wszechstronność analizy wolumetryczne mogą być wykorzystywane do oznaczania dużej liczby związków organicznych i nieorganicznych. Miareczkowanie, jako metoda oznaczania zawartości, jest często opisywane w standardowych dokumentach referencyjnych, takich jak farmakopee, odniesienia do norm DIN, ASTM czy opisy metod analizy żywności.

Miareczkowanie to jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod analizy ilościowej.

 • Niski koszt aparatury
 • Proste procedury pracy
 • Łatwa automatyzacja
 • Szybka analiza
 • Doskonała powtarzalność
 • Dokładne wyniki 

Dostępne są 3 różne opakowania

 • Ampułki Convol NORMADOSE

Stężone roztwory do sporządzania roztworów wolumetrycznych dostarczane są w szklanych lub plastikowych ampułkach wyprodukowanych w sposób umożliwiający przeniesienie precyzyjnej dawki do kolby wolumetrycznej. Ta oszczędzająca pieniądze i miejsce alternatywa dla gotowych rozwiązań charakteryzuje się też długim okresem przydatności nieotwartych ampułek.

 • Tradycyjne butelki o pojemności od 100 ml do 25l. 

Przytłaczająca większość gotowych roztworów jest dostępna w plastikowych butelkach. Najczęściej stosowany niewielki pojemnik ma objętość 1 litra. Najważniejsze zalety tych opakowań w porównaniu z ampułkami to większa precyzja i brak ryzyka popełnienia błędu podczas przygotowywania.

 • Pojemnik w pudełku

Duże ilości produktu są dostępne w pojemnikach w pudełku o objętości 5 lub 10 litrów. Napełnianie z sześciennego pojemnika bez dostępu powietrza sprawia, że jakość roztworu objętościowego pozostaje niezmienna aż do ostatniej kropli. 

Tak. Opracowaliśmy usługę produkcji niestandardowej umożliwiającą przyrządzanie żądanych roztworów
Szczegóły są dostępne pod poniższym adresem:
https://pl.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services

Kalibracja zapewniająca identyfikowalność NIST to program gwarantujący, że laboratorium lub producent są gotowe do przeprowadzania kalibracji urządzeń zgodnie z normami Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST), a wszystkie produkty z oferty tego producenta spełniają wymogi norm pomiarowych NIST.

 • Miano roztworu wolumetrycznego może ulegać zmianom, w związku z czym wskazana jest jego okresowa kontrola – szczególnie w przypadku bardzo rozcieńczonych roztworów. Stosowanie wzorców referencyjnych to gwarancja rzetelności wyników i bezproblemowości. - Identyfikowalność NIST
 • Wysoka czystość 
 • Dostarczane wraz ze świadectwem analizy gwarantującym jakość 
 • Szklane opakowania w nieprzezroczystym kartonie zapobiegają degradacji pod wpływem światła