Przenoszenie płynów [Nowości]

Przenoszenie płynów odbywa się w każdym laboratorium: podczas wykonywania podstawowych czynności aż po zaawansowane badania.
VWR oferuje szeroką gamę rozwiązań spełniających wszystkie wymogi w zakresie:

  • Zastosowań i budżetu
  • Bezpieczeństwa (tj. próbki biologiczne, chemiczne lub radioaktywne)
  • Ergonomii w celu zapobiegania urazom mięśniowo-szkieletowym
  • Akredytowanych usług dotyczących kalibracji i naprawy pipet

 

Thermo Scientific

Zwiększona powtarzalność i lepsza ergonomia pracy z pełną gamą oferowanych przez firmę Thermo Scientific™ rozwiązań do przenoszenia płynów...

VWR Electronic Pipette… Pipetting Made Simple

Lightweight ergonomics, easy to use, precise and reliable...

Rozwiązania zautomatyzowane

Myjki do mikropłytek

Proste przenoszenie płynów – od dozowania do pojedynczych probówek aż po mycie płytek 96- i 384-dołkowych

Zautomatyzowane systemy oczyszczania kwasów nukleinowych

Rozwiązania optymalizujące przepustowość i poziom standaryzacji podczas preparatyki kwasów nukleinowych.

Dozowniki do mikropłytek

Dobra odtwarzalność i wydajność podczas powtarzalnego napełniania płytek

Pipety i końcówki

Pipety wielokanałowe

Szybkie, łatwe i dokładne napełnianie płytek do mikromiareczkowania – rozwiązania mechaniczne lub elektroniczne.

Końcówki do pipet

Przystępne cenowo końcówki wysokiej jakości do wszystkich zastosowań.

Końcówki do automatów

Do wszystkich systemów automatycznych.

Pipety do powtarzalnego pipetowania i końcówki

Pipety do powtarzalnego pipetowania

Jeden produkt do wielokrotnego dozowania z pojedynczego zbiornika

Końcówki dozowników

Precyzyjne końcówki dozujące do pipet do powtarzalnego pipetowania

Dozowniki butelkowe

Dozowniki butelkowe

Oferta firmy VWR obejmuje szeroki wybór dozowników

Pipety szklane i plastikowe – Materiały pomocnicze do pipet

Pipety z podziałką

Od 0,1 ml do 100 ml, z podziałką albo bez, z różną dokładnością w zależności od zadania

Pipety serologiczne

Od 0,1 ml do 100 ml, z podziałką albo bez, z różną dokładnością w zależności od zadania, sterylne, niesterylne i pojedynczo pakowane.

Pipety do przenoszenia i pipety Pasteura

Szklane lub plastikowe pipety Pasteura i pipety do przenoszenia

Kontrolery pipetowania

Do bezpiecznego i dokładnego napełniania pipet serologicznych

Bezpieczeństwo i porządek w laboratorium

Statywy do pipet

Uniwersalne statywy do pipet o nowoczesnej i efektownej konstrukcji doskonale zabezpieczają pipety podczas przechowywania.

Ochraniacze na stoły

Przeznaczone do utrzymywania blatów w czystości i zabezpieczenia przed rozlanymi płynami, zabrudzeniami i zużyciem.

Dozowniki i organizery do stacji roboczych

Do łatwego napełniania i dozowania małego sprzętu laboratoryjnego.

Pojemniki na zużyte końcówki pipet

Przeznaczone do końcówek pipet używanych do przenoszenia niebezpiecznych cieczy.

Konserwacja i kalibracja pipet

Przyrząd do kontroli szczelności pipet

Przyrząd do kontroli szczelności pipet umożliwia codzienną kontrolę pipet z wyporem powietrznym, zapewniając ochronę między kolejnymi kalibracjami.

Akredytowane usługi z zakresu kalibracji i naprawy pipet w ramach Avantor Services

Kompleksowy serwis pipet u klienta lub na miejscu. Kalibracja i serwis pipet jedno- i wielokanałowych (elektronicznych), stepperów oraz innych urządzeń do przenoszenia cieczy zgodnie z akredytacją ISO 17025.