Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Pomiar zaw. wilgoci

Pomiar zaw. wilgoci

Firma VWR oferuje szereg wagosuszarek z nagrzewnicą promiennikową, elementem halogenowym, metalowym, ceramicznym lub spiralą kwarcową, do oznaczeń rutynowych i precyzyjnych.

  • Z nagrzewnicą promiennikową – bez szkła (MB23), halogenowy do szybkich wyników (MB25), z elementami grzewczymi z panelami szklanymi lub aluminiowymi (MA35)
  • Precyzyjne analizatory wilgoci: z elementem halogenowym (MB35, MB45, MA 100), ceramicznym lub spiralą kwarcową (MA100 i MA150)
  • Dostepny jest szereg wersji zweryfikowanych (OCE) do stosowania w miernictwie