Badania i rozwój

Research & development

Prężny i aktywny dział badawczo-rozwojowy to serce każdego przemysłu.  Firma VWR może Ci dostarczyć produkty od najnowszych wyrobów dla nauk medycznych do związków organicznych o gwarantowanej czystości. 

Ważenie

Firma VWR oferuje wybór mikrowag i wag analitycznych, ze zgodnymi odważnikami i certyfikatem kalibracji…

Mikroskopia, rozwiązania i akcesoria do obrazowania

Od podstawowych mikroskopów po wyrafinowane modele, systemy rejestracji obrazu i źródła zimnego światła oraz materiały eksploatacyjne.

Przenoszenie płynów [Nowości]

Firma VWR oferuje kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia płynów...

Produkty elektrochemiczne

Pomiary pH, przewodności, redox, DO lub zmętnienia.

Odczynniki do analizy nieorganicznej

Firma VWR oferuje tysiące odczynników chemicznych, do różnorodnych zastosowań badawczo-rozwojowych, naszych najważniejszych marek...

Miareczkowanie

Wszystko, co potrzebne do tej popularnej techniki ilościowej - od klasycznego szkła laboratoryjnego do automatycznych titratorów wraz z odczynnikami i akcesoriami.

Wirowanie

Mikrowirówki i wirówki stołowe, chłodzone i w temperaturze otoczenia, od wszystkich wiodących dostawców...

Inkubatory

Od inkubatorów CO2 do komór klimatycznych – firma VWR ma całe spektrum produktów.

Suszarki laboratoryjne

Ogólnego przeznaczenia, suszarnicze, próżniowe...

Piece

Firma VWR oferuje szeroki wybór pieców przeznaczonych do spopielania, a także do podgrzewania ogólnego...

Pomiar temperatury i rejestracja danych

Pomiar temperatury to jeden z najważniejszych pomiarów w każdym laboratorium...

Spektrofotometry

Firma VWR oferuje szeroki i ciągle poszerzany wachlarz spektrofotometrów do wszystkich zastosowań...

Pomiar zaw. wilgoci

Firma VWR oferuje szereg wagosuszarek z nagrzewnicą promiennikową, elementem halogenowym, metalowym, ceramicznym lub spiralą kwarcową, do oznaczeń rutynowych i precyzyjnych...

Temperatura topnienia

Powszechnie przyjęta metoda podstawowej charakteryzacji substancji i produktów...

Gęstość

Gęstość roztworów, płynów itp. to podstawowy test w kontroli jakości w przemyśle żywności i napojów...

Rejestracja i monitorowanie

W tej części oferujemy wiele produktów przeznaczonych do zarządzania i rejestracji wyników, a także do pomiaru czasu doświadczeń...

Chromatografia – spektrometria mas

Chromatografia i spektrometria mają istotne znaczenie w wielu zastosowaniach naukowych, akademickich i przemysłowych. Avantor ma w ofercie szeroką gamę urządzeń, produktów i usług, które poprawią wydajność działania laboratorium i jakość uzyskiwanych wyni

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...