Badania i rozwój

Prężny i aktywny dział badawczo-rozwojowy to serce każdego przemysłu.  Firma VWR może Ci dostarczyć produkty od najnowszych wyrobów dla nauk medycznych do związków organicznych o gwarantowanej czystości. 

Ważenie

Firma VWR oferuje wybór mikrowag i wag analitycznych, ze zgodnymi odważnikami i certyfikatem kalibracji…

Przenoszenie płynów [Nowości]

Firma VWR oferuje kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia płynów...

Synteza organiczna

Tworzysz własne nowe cząsteczki? VWR oferuje bogaty asortyment budulców i sprzętu...

Produkty elektrochemiczne

Pomiary pH, przewodności, redox, DO lub zmętnienia.

Odczynniki do analizy nieorganicznej

Firma VWR oferuje tysiące odczynników chemicznych, do różnorodnych zastosowań badawczo-rozwojowych, naszych najważniejszych marek...

Miareczkowanie

Wszystko, co potrzebne do tej popularnej techniki ilościowej - od klasycznego szkła laboratoryjnego do automatycznych titratorów wraz z odczynnikami i akcesoriami.

Wirowanie

Mikrowirówki i wirówki stołowe, chłodzone i w temperaturze otoczenia, od wszystkich wiodących dostawców...

Inkubatory

Od inkubatorów CO2 do komór klimatycznych – firma VWR ma całe spektrum produktów.

Suszarki laboratoryjne

Ogólnego przeznaczenia, suszarnicze, próżniowe...

Piece

Firma VWR oferuje szeroki wybór pieców przeznaczonych do spopielania, a także do podgrzewania ogólnego...

Pomiar temperatury i rejestracja danych

Pomiar temperatury to jeden z najważniejszych pomiarów w każdym laboratorium...

Spektrofotometry

Firma VWR oferuje szeroki i ciągle poszerzany wachlarz spektrofotometrów do wszystkich zastosowań...

Pomiar zaw. wilgoci

Firma VWR oferuje szereg wagosuszarek z nagrzewnicą promiennikową, elementem halogenowym, metalowym, ceramicznym lub spiralą kwarcową, do oznaczeń rutynowych i precyzyjnych...

Temperatura topnienia

Powszechnie przyjęta metoda podstawowej charakteryzacji substancji i produktów...

Gęstość

Gęstość roztworów, płynów itp. to podstawowy test w kontroli jakości w przemyśle żywności i napojów...

Rejestracja i monitorowanie

W tej części oferujemy wiele produktów przeznaczonych do zarządzania i rejestracji wyników, a także do pomiaru czasu doświadczeń...

Chromatografia – spektrometria mas

Chromatografia i spektrometria mają istotne znaczenie w wielu zastosowaniach naukowych, akademickich i przemysłowych. Avantor ma w ofercie szeroką gamę urządzeń, produktów i usług, które poprawią wydajność działania laboratorium i jakość uzyskiwanych wyni

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...