Sanborn zakład produkcyjny

Pakiet produkcyjny HEPES w naszym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 60 000 stóp kwadratowych w Sanborn, NY, USA.

Podstawowe możliwości

 • Niestandardowa produkcja buforów biologicznych, pochodnych aminokwasów i niestandardowych roztworów antybiotyków

Segmenty przemysłu i aplikacje

 • Hodowla komórkowa
 • Farmaceutyczny
 • Biotechnologiczny
 • Diagnostyka

Główne produkty

 • HEPES, TRIS HCl, L-tyrozyna disodowa, dichlorowodorek L-cystyny, Monohydrat MES, antybiotyki i niestandardowe roztwory antybiotyków
 • Oryginalny producent organicznych pochodnych buforowych i antybiotyków

Podstawowe funkcje

 • Produkcja sproszkowanych buforów chemicznych, soli sodowych i pochodnych aminokwasów
 • Formułowanie i produkcja niestandardowych roztworów antybiotyków
 • Niestandardowe pozyskiwanie, testowanie QC, przepakowywanie sproszkowanych antybiotyków

Systemy jakości

 • ISO 9001:2015

Kontrola jakości i oprzyrządowanie

 • Laboratorium kontroli jakości w miejscu pracy wykonuje testy analityczne, mikrobiologiczne i kultur komórkowych