Sidney zakład produkcyjny

Nasz zakład produkcyjny o powierzchni 36 000 stóp kwadratowych w Sidney, w Kolumbii Brytyjskiej, obsługuje usługi Custom Manufacturing Services firmy VWR i działa pod marką SEASTAR CHEMICALS, która została zakupiona przez firmę VWR w styczniu 2017 r. W obiekcie znajduje się 11 000 stóp kwadratowych powierzchni produkcyjnej o powierzchni 13 500 m². ft. warehouse i 11,000 sq ft. dla administracji.

Niestandardowa jednostka do napełniania butelek na linii produkcyjnej

Jednostka ICP-MS do analizy śladowych ilości metali

Cleanroom do przygotowywania próbek

Magazyn i budynek administracyjny

Podstawowe możliwości

 • Kwasy o wysokiej czystości
 • Analiza śladowych ilości metali
 • Badania i rozwój produkcji kwasów o wysokiej czystości i półprzewodników

Segmenty przemsyłu i aplikacje

 • Badania i laboratorium
 • Półprzewodniki

Główne produkty

 • Kwasy i zasady o wysokiej czystości (czystość metali śladowych mierzona przy stężeniach ppb i ppt)
 • Produkty o wysokiej czystości do trawienia i osadzania warstw 

Podstawowe funkcje

 • Wytwarzanie kwasu i zasady o wysokiej czystości
 • Analiza metali śladowych za pomocą ICP-MS
 • Projektowanie i wytwarzanie specjalistycznych systemów dozowania i dostarczania kwasu
 • Wysokiej jakości niestandardowe mieszanki w czystych pojemnikach
 • Rozwój nowych produktów na rynek półprzewodników

Systemy jakości

 • Właściwy system jakości zaprojektowany specjalnie w celu spełnienia standardów branżowych

Kontrola jakości i oprzyrządowanie

 • Trzy jednostki ICP-MS na miejscu do analizy śladowych ilości metali w celu zapewnienia, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości
 • Analiza śladowych ilości metali do poziomu ppq

Główny sprzęt produkcyjny

 • Specjalnie zaprojektowana półautomatyczna linia do napełniania butelek
 • Najlepsza w branży technologia destylacji 
 • Trzy jednostki ICP-MS do analizy naszego produktu
 • Indywidualnie zaprojektowany system czyszczenia butelek
 • Niestandardowe systemy trawienia cienkowarstwowego

Kontrolowane warunki środowiska

 • Przestrzeń czystego pokoju do analizy śladowych ilosci metali specjalnie zaprojektowana do wytwarzania i analizy kwasów o wysokiej czystości
 • Filtry ULPA, które zapewniają 99,99995% efektywności do najwyżej penetrującego rozmiaru cząstek (MPPS)