Upraszczanie procesów przygotowywania próbek w laboratoriach badawczych

W przewodniku działu Pall Laboratory dotyczącym upraszczania procesów przygotowywania próbek w laboratoriach badawczych uwzględniono szeroki wybór produktów Pall Laboratory w 3 podstawowych zastosowaniach:

  • Kontrola jakości w mikrobiologii
  • Przygotowywanie próbek do analiz
  • Nauki przyrodnicze 

Skorzystaj z naszego interaktywnego katalogu lub kliknij łącza poniżej, aby dowiedzieć się, jak produkty te mogą usprawnić pracę w Twoim laboratorium.

Przejrzyj broszurę dot. produktów do badań naukowych

Kontrola jakości w mikrobiologii

Zestaw produktów uzupełniających przeznaczonych do analizy zanieczyszczeń mikrobiologicznych w próbkach wodnych z użyciem filtracji membranowej.

Przygotowywanie próbek do analiz

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest jedną z najczęściej stosowanych metod w laboratoriach analitycznych i jej wyniki muszą być dokładne. W celu uzyskiwania powtarzalnych wyników niezbędna jest skuteczna filtracja.

Nauki przyrodnicze

Niezawodne, wysokowydajne produkty do badań w naukach przyrodniczych usprawniające procesy. Nasze narzędzia do przygotowywania próbek i wykrywania stosuje się w badaniach ogólnych, genomice, proteomice, badaniach ADMETox i chemii kombinatorycznej.