Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Solon zakład produkcyjny

Nasz zakład produkcyjny w Solon, OH obejmuje dwa budynki o łącznej powierzchni 275 000 stóp kwadratowych.

 • Liquid manufacturing
 • Liquid and aseptic processing
 • Powder blending and processing
 • Cleanroom liquid manufacturing and fill/finish

Podstawowe możliwości

 • Wytwarzanie i dostarczanie biochemikaliów o wysokiej czystości, odczynników i niestandardowych usług dla nauk przyrodniczych
 • Produkcja, kontrola jakości, dozowanie, wykańczanie, montaż produktów regulowanych i nieregulowanych oraz odpowiednia infrastruktura systemu jakości
 • Produkty dostarczane luzem, wyroby gotowe, marka własna, marka OEM i marka VWR
 • Łańcuch dostaw i rozwiązania logistyczne

Segmenty przemysłu i aplikacje

 • Diagnostyka
 • Diagnostyka molekularna
 • Biofarmaceutyczny
 • Biologia molekularna

Główne pordukty

 • Rodzaje produktów: produkty diagnostyczne in vitro, półprodukty i bioprzetwarzanie materiałów chemicznych, surowce chemiczne do dalszej produkcji, wyroby gotowe i produkty wytwarzane na zlecenie dla potrzeb nauk przyrodniczych
 • Odczynniki chemiczne: sole nieorganiczne, cukry, węglowodany, bufory, czynniki chaotropowe, aminokwasy, detergenty i środki powierzchniowo czynne, barwniki i przebarwienia, substancje organiczne oraz mieszanki płynne i proszkowe i odczynniki dla tych kategorii
 • Produkty life science: produkty do elektroforezy, enzymy, produkty PCR, oczyszczanie i detekcja białek, oczyszczanie i detekcja kwasów nukleinowych, hodowla komórkowa, podłoża bakteriologiczne, barwniki, wskaźniki, histologia

Systemy jakości

 • Zarejestrowana przez FDA placówka do kontraktowej produkcji urządzeń medycznych (21CFR820)
 • ISO 13485: 2003
 • ISO 9001 : 2008
 • ISO 17025 Akredytacja dla wybranych metod laboratoryjnych
 • Certyfikat EXCiPACT (dla zakresu produktów)

Kontrola jakości i oprzyrządowanie

 • Możliwość następujących analiz: HPLC, ICP, AA, miareczkowanie, spektrofotometria, Karl Fisher, polarymetria, oznaczanie temepratury topnienia, pH, przewodność, APHA i wiele więcej
 • Możliwości testowania analitycznego: testowanie specyfikacji Compendia (USP, NF, EP, JP, BP), ogólne testy chemiczne
 • Możliwości testowania molekularnego: PCR, qPCR, DNaza, RNaza, Proteaza,
 • Możliwości testowania mikrobiologicznego: bioburden, sterylność i endotoksyna
 • Testowanie funkcjonalne zgodnie z różnorodnymi wymaganiami, w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem oprzyrządowania klienta
 • Transfer technologii: transfer metody i instrumentu dla niestandardowych potrzeb
 • Metody, sprzęt, i walidacja środowiskowa
 • Program monitorowania środowiska
 • Program monitorowania wody

Główny sprzęt produkcyjny

 • Zautomatyzowane urządzenia do dozowania, ograniczania, wkręcania i znakowania płynów do pomieszczeń czystych
 • Zautomatyzowane dozowanie cieczy, nakładanie, momentowanie, etykietowanie, obkurczanie, pakowanie i paletyzowanie
 • Zautomatyzowane napełnianie i uszczelnianie ampułek szklanych
 • Płynna mieszanka do wielkości 10 000 litrów z technologiami mieszania, w tym ponowne mieszanie wsadowe
 • Zautomatyzowane i półautomatyczne systemy etykietowania fiolek i butelek
 • Półautomatyczne dozowanie proszku o małej objętości
 • Dedykowane materiały pomocnicze i bioprocesorowe obsługujące centrum robocze i sprzęt dozujący
 • Mieszanie proszku i mieszanie do 2 ton metrycznych pojedynczej partii
 • Sprzęt do redukcji wielkości cząstek
 • Sprzęt do przenoszenia Super Sack
 • Wiele systemów oczyszczania wody o wysokiej czystości do odwróconej osmozy, zapewniających jakość wody USP i EP
 • Prasowanie tabletek na małą skalę i liofilizacja

Kontrolowane warunki środowiska

 • ISO sklasyfikowane, kwalifikowane pomieszczenia czyste
 • Kontrolowane pomieszczenia czyste do produkcji i dozowania
 • Kontrolowane, dedykowane centra obsługi i przetwarzania bioprocesowego
 • Kontrolowane pomieszczenia czyste do kwasów nukleinowych z kontrolą zanieczyszczenia DNA
 • Pojedyncze kabiny z dedykowanym HVAC do segregacji
 • Obszary z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością
 • Sprawdzone, kontrolowane temperatury i stale monitorowane magazyny, chłodnie i zamrażarki
 • Obszary obsługi produktów wrażliwych na światło
 • Obszary zagrożenia / łatwopalne