Salon Zakład produkcyjny

Nasz zakład produkcyjny w Solon, OH obejmuje dwa budynki o łącznej powierzchni 275 000 stóp kwadratowych.

Wytwarzanie cieczy

Postępowanie aseptyczne z płynami

Mieszanie i przetwarzanie proszków

Produkcja cieczy do pomieszczeń czystych

Podstawowe możliwości

 • Produkty i dostawa wysokiej czytości biochemikaliów, odczynników oraz usług dla life sciences
 • Produkcja, testy kontroli jakości, dozowanie, odpowiednia infrastruktura jakości
 • Produkty marki VWR Collection
 • Rozwiązania dotyczące łańcucha dostaw i logistyki

Segmenty przemysłu i zastosowania

 • Diagnostyka
 • Diagnostyka molekularna
 • Biofarmaceutyki
 • Biologia molekularna

Główne produkty

 • Typy produktów: produkty diagnostyczne in vitro, substancje pomocnicze, materiały chemiczne, surowce, wyroby gotowe do life science
 • Kategorie chemiczne: sole nieorganiczne, cukry, węglowodany, bufory, środki chaotropowe, aminokwasy, detergenty i środki powierzchniowo czynne, barwniki, substancje organiczne, mieszanki płynów i proszków, odczynniki
 • Specjalistyczne produkty: produkty do elektroforezy, enzymy, produkty PCR, oczyszczanie  i oznaczanie białek, wykrywanie i oczyszczanie kwasów nukleinowych, hodowle komórkowe, pożywki bakteriologiczne, histologia

System jakości

 • Produkcja kontraktowa wyrobów medycznych zarejestrowana przez FDA (21CFR820)
 • ISO 13485
 • ISO 9001
 • ISO 17025 Akredytowane dla wybranych metod laboratoryjnych
 • Certyfikat EXCiPACT 

Kontrola jakości 

 • Instrumenty analityczne: HPLC, ICP, AA, miareczkowanie, spektrofotometria, Karl Fisher, polarymetria, temperatura topnienia, pH, przewodność, osmolalność, APHA, i więcej
 • Testy analityczne: testowanie specyfikacji (USP, NF, EP, JP, BP), ogólne testy chemiczne
 • Testy molekularne: PCR, qPCR, DNaza, RNaza, proteaza,
 • Testy mikrobiologiczne: obciążenie biologiczne, sterylność i endotoksyna
 • Testy funkcjonalne pod kątem różnorodnych wymagań niestandardowych, z wykorzystaniem instrumentów klienta
 • Transfer technologii: transfer metod i instrumentów do indywidualnych potrzeb
 • Walidacja metody, sprzętu
 • Program monitorowania środowiska
 • Program monitorowania systemu wodnego

Główny sprzęt produkcyjny

 • Zautomatyzowane urządzenia do dozowania, kapslowania, dokręcania i etykietowania w pomieszczeniach czystych
 • Zautomatyzowane dozowanie cieczy, kapslowanie, dokręcanie i etykietowanie, pakowanie za pomocą folii termokurczliwej, pakowanie i paletowanie
 • Zautomatyzowane napełnianie i zamykanie ampułek szklanych
 • Mieszanie cieczy o pojemności do 10,000l, włączając w to recyrkulacyjne mieszanie wsadowe
 • Zautomatyzowane i półautomatyczne systemy etykietowania fiolek i butelek
 • Półautomatyczne dozowanie proszków o małej objętości
 • Dedykowane centrum robocze i sprzęt do dozowania rozczynników i materiałów do bioprzetwarzania
 • Mieszanie proszków i związków do 2 tony
 • Sprzęt do redukcji wielkości cząstek
 • Sprzęt do obsługi supersacków
 • Systemy oczyszczania wody o wysokiej czystości 
 • Prasowanie i liofilizacja tabletek na małą skalę

Możliwości produkcyjne w środowisku kontrolowanym

 • Pomieszczenia czyste klasy ISO 
 • Kontrolowane pomieszczenia czyste do produkcji i dozowania  
 • Kontrolowane, dedykowane centra robocze obsługujące substancje pomocnicze i bioprzetwarzalne
 • Kontrolowane pomieszczenia czyste do obsługi kwasów nukleinowych z kontrolą zanieczyszczenia DNA
 • Izolowane kabiny HVAC 
 • Obszary o kontrolowanej temperaturze i wilgotności
 • Monitorowane magazyny, chłodziarki i zamrażarki
 • Obszary światłoczułe
 • Obszary obsługi substancji niebezpiecznych/łatwopalnych