Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Firma VWR ma świadomość, że zwiększanie jej wartości poprzez wdrażanie praktyk opartych na zrównoważonym rozwoju leży w najlepszym interesie samej firmy oraz jej pracowników, dostawców, klientów i całej społeczności. Wiemy również, że nasi klienci podejmują inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem i chętnie pomagamy im w osiąganiu wyznaczonych celów.

Działania firmy VWR dotyczące zrównoważonego rozwoju skupiają się na trzech głównych elementach wskazanych przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju ONZ:

  • Skutki społeczne (Ludzie)
  • Ochrona środowiska (Planeta)
  • Wzrost ekonomiczny (Wydajność)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, odpowiedzi na pytania lub przekazania uwag prosimy o wysłanie wiadomości na adres sustainability@vwr.com.

Więcej informacji na temat inicjatyw firmy VWR zawierają raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju:


2017 Sustainability Report

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju – rok 2016

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju – rok 2015

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju – rok 2014

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju – rok 2013

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju – rok 2012