Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nadzór

Firma VWR nieustannie dopracowuje stosowane zasady, tak aby uwzględniały najnowsze priorytety działalności. Zasady te są przekazywane naszym pracownikom podczas odpowiednich szkoleń, dzięki czemu zyskujemy pewność uczciwości prowadzonych działań oraz promujemy odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Więcej informacji na temat zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz BHP zawarto poniżej.


Kodeks postępowania

Zgodność z ustawą SOX

  • Firma VWR prowadzi działalność zgodnie z wymogami ustawy Sarbanesa-Oxleya.