Konwertery popularnych jednostek

Konwersja jednostek to proces zamiany wielkości wyrażonej w jednej jednostce na inną. Dokonuje się jej za pomocą współczynników konwersji – mnożników wyrażających związek między oryginalną i wymaganą jednostką. Przykładowo współczynnik konwersji może zostać użyty do przekształcenia pomiaru objętości wyrażonej w galonach na litry lub odwrotnie.

Ta strona zawiera kalkulatory umożliwiające przeliczanie jednostek stosowanych w różnych typach pomiarów, w tym popularnych jednostek długości, objętości, temperatury i ciśnienia, a także przeliczników związanych z inżynierią, cieczami i światłem.

Konwersja jednostek odległości i długości

Konwertuj jednostki odległości i długości w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 92 jednostek, takich jak metr, kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikron, liga, mila, sążeń, jard, stopa, cal…

Konwersja jednostek ciężaru i masy

Konwertuj jednostki ciężaru i masy w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 70 jednostek, takich jak kilogram, gram, kilofunt, slug, funt, uncja, kwintal, kamień, tona, pennyweight, karat, gran, talent, mina, masa Plancka…

Konwersja jednostek pojemności i objętości

Konwertuj jednostki pojemności i objętości w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 76 jednostek, takich jak metr sześcienny, kilometr sześcienny, decymetr sześcienny, centymetr sześcienny, milimetr sześcienny, litr, eksalitr, petalitr, teralitr…

Konwersja jednostek objętości ciał sypkich

Konwertuj jednostki objętości ciał sypkich w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 15 jednostek, takich jak litr, baryłka, pinta, kwarta, peck, buszel, kor, homer, efa, seah, omer, kab, log…

Konwersja jednostek powierzchni

Konwertuj jednostki powierzchni w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 39 jednostek, takich jak metr kwadratowy, kilometr kwadratowy, hektometr kwadratowy, dekametr kwadratowy, decymetr kwadratowy, centymetr kwadratowy, milimetr kwadratowy…

Konwersja jednostek temperatury

Konwertuj jednostki temperatury w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 6 jednostek, takich jak kelwin, stopień Celsjusza, stopień Fahrenheita, stopień Rankina, stopień Reaumura czy punkt potrójny wody.

Konwersja jednostek ciśnienia

Konwertuj jednostki ciśnienia w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 52 jednostek, takich jak paskal, bar, funt-siła na cal kwadratowy, tor, atmosfera techniczna, atmosfera fizyczna, gigapaskal, megapaskal, hektopaskal…

Konwersja jednostek energii i pracy

Konwertuj jednostki energii i pracy w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 54 jednostek, takich jak dżul, gigadżul, megadżul, kilodżul, milidżul, mikrodżul, nanodżul, attodżul, megaelektronowolt, kiloelektronowolt…

Konwersja jednostek mocy

Konwertuj jednostki mocy w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 76 jednostek, takich jak wat, eksawat, petawat, terawat, gigawat, megawat, kilowat, hektowat, dekawat, decywat, centywat, miliwat, mikrowat…

Konwersja jednostek siły

Konwertuj jednostki siły w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 33 jednostek, takich jak niuton, eksaniuton, petaniuton, teraniuton, giganiuton, meganiuton, kiloniuton, hektoniuton, dekaniuton, decyniuton, centyniuton…

Konwersja jednostek czasu

Konwertuj jednostki czasu w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 33 jednostek, takich jak sekunda, milisekunda, mikrosekunda, nanosekunda, pikosekunda, femtosekunda, attosekunda, shake, minuta, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok…

Konwersja jednostek prędkości

Konwertuj jednostki prędkości w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 32 jednostek, takich jak metr/sekundę, metr/godzinę, metr/minutę, kilometr/godzinę, kilometr/minutę, kilometr/sekundę, centymetr/godzinę, centymetr/minutę…

Konwersja jednostek przechowywania danych

Konwertuj jednostki odległości i długości w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 41 jednostek, takich jak bit, półbajt, bajt, znak, słowo, MAPM-word, słowo poczwórne, blok, kilobit, kilobajt, megabit, megabajt, gigabit, gigabajt…

Konwertery inżynieryjne

Poniższe przeliczniki odnoszą się do pomiarów inżynieryjnych przyspieszenia, gęstości i momentu obrotowego. Zamiana jednostek tych pomiarów może być przydatna podczas projektowania maszyn lub opisu urządzeń takich jak bioreaktory z mieszadłami.

Konwersja jednostek przyspieszenia

Konwertuj jednostki przyspieszenia w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 19 jednostek, takich jak decymetr/sekundę kwadratową, metr/sekundę kwadratową, kilometr/sekundę kwadratową, hektometr/sekundę kwadratową, dekametr/sekundę kwadratową…

Konwersja jednostek gęstości

Konwertuj jednostki gęstości w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 42 jednostek, takich jak kilogram/metr sześcienny, kilogram/centymetr sześcienny, gram/metr sześcienny, gram/centymetr sześcienny, gram/milimetr sześcienny…

Konwersja jednostek momentu obrotowego

Konwertuj jednostki momentu obrotowego w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 17 jednostek, takich jak niutonometr, niutonocentymetr, niutonomilimetr, kiloniutonometr, dynametr, dynacentymetr, dynamilimetr…

Konwertery jednostek związanych z cieczami

Kalkulatory te umożliwiają przeliczanie pomiarów istotnych dla pracy z cieczami, takich jak przepływ, stężenie, lepkość i przepuszczalność. Przeliczanie pomiarów na odpowiednie jednostki ułatwia obliczenia niezależnie od tego, czy służą do kontroli jakości, czy doboru odpowiedniego przepływomierza lub pompy do określonego zastosowania.

Konwersja jednostek przepływu

Konwertuj jednostki przepływu w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 58 jednostek, takich jak metr sześcienny/sekundę, metr sześcienny/dzień, metr sześcienny/godzinę, metr sześcienny/minutę, centymetr sześcienny/dzień, centymetr sześcienny/godzinę…

Konwersja jednostek masy przepływu

Konwertuj jednostki masy przepływu w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 31 jednostek, takich jak kilogram/sekundę, gram/sekundę, gram/minutę, gram/godzinę, gram/dzień, miligram/minutę, miligram/godzinę, miligram/dzień, kilogram/minutę…

Konwersja jednostek stężenia molowego

Konwertuj jednostki stężenia molowego w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 12 różnych jednostek, w tym mol/metr sześcienny, mol/litr, mol/centymetr sześcienny, mol/milimetr sześcienny, kilomol/metr sześcienny, kilomol/litr…

Konwersja jednostek stężenia roztworów

Konwertuj jednostki stężenia roztworów w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 11 różnych jednostek, takich jak kilogram/litr, gram/litr, miligram/litr, część/milion, gran/galon, funt/galon, funt/milion galonów, funt/stopę sześcienną…

Konwersja jednostek lepkości dynamicznej

Konwertuj jednostki lepkości dynamicznej w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 29 jednostek, w tym paskal * sekunda, kilogram-siła * sekunda/metr kwadratowy, niuton * sekunda/metr kwadratowy, miliniuton * sekunda/metr kwadratowy…

Konwersja jednostek lepkości kinematycznej

Convert units of Viscosity-Kinematic instantly. Choose from 24 different units including square meter/second, square meter/hour, square centimeter/second, square millimeter/second, square foot/second, square foot/hour ...

Konwersja jednostek przenikalności

Konwertuj jednostki przenikalności w mgnieniu oka. Wybieraj spośród czterech jednostek, takich jak przenikalność, cale przenikalności…

Konwertery jednostek związanych ze światłem

Te kalkulatory jednostek luminancji, oświetlenia, częstotliwości i długości fali mogą być szczególnie przydatne do obliczeń dotyczących obrazowania lub fotometrii.

Konwersja jednostek luminancji

Konwertuj jednostki luminancji w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 19 jednostek, takich jak kandela/metr kwadratowy, kandela/centymetr kwadratowy, kandela/stopę kwadratową, kandela/cal kwadratowy, kilokandela/metr kwadratowy, stilb…

Konwersja jednostek natężenia oświetlenia

Konwertuj jednostki natężenia oświetlenia w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 12 różnych jednostek, takich jak luks, metrokandela, centymetrokandela, stopokandela, płomień, fot, noks, steradian kandeli/metr kwadratowy, lumen/metr kwadratowy…

Konwersja jednostek częstotliwości fal

Konwertuj jednostki częstotliwości fal w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 34 jednostek, takich jak herc, eksaherc, petaherc, teraherc, gigaherc, megaherc, kiloherc, hektoherc, dekaherc, decyherc, centyherc, miliherc…

Konwertery różne

Konwersja przedrostków

Konwertuj przedrostki w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 21 przedrostków jednostek, takich jak jego brak, jotta, zetta, eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, decy, centy, mili, mikro, nano, piko, femto, atto, zepto…

Konwersja jednostek przesyłania danych

Konwertuj jednostki przesyłania danych w mgnieniu oka. Wybieraj spośród 107 jednostek, takich jak bit/sekundę, bajt/sekundę, kilobit/sekundę, kilobajt/sekundę, megabit/sekundę, megabajt/sekundę, gigabit/sekundę, gigabajt/sekundę…