Niewinne ofiary znów w niebezpieczeństwie! Nic nie powstrzyma Niespodziewanych podejrzanych!

Bingwen Bug Beater…dzierży w dłoni puszkę z tlenkiem etylenu, który po rozpyleniu w celu sterylizacji produktów do filtracji mikrobiologicznej może pozostawiać osad i zabijać mikroorganizmy przeznaczone do odzysku! Ma także packę z metalową siatką do zabijania mikroorganizmów, której linie ciągłe mogą uniemożliwiać tworzenie się kolonii, zmniejszać odzysk i powodować nieprawidłowe zliczanie mikroorganizmów lub uzyskiwanie niepoprawnych wyników. Przyświeca mu jeden cel: utrzymywanie mikroorganizmów w dzierżonym w garści worku nad membraną! Na takiej zasadzie działają znaczniki podziałek we wnętrzu lejków do zastosowań w mikrobiologii, ponieważ mogą uniemożliwiać mikroorganizmom dotarcie do membrany, a przez to nie pozwalać na ich odzysk na membranie i skutkować niepoprawnymi wynikami. W ten sam sposób także niektóre lejki o kwadratowych spodach mogą więzić mikroorganizmy i uniemożliwiać ich odzysk.

Zamów darmową próbkę Zamów darmową prezentację

Hannah Holey ściśle współpracuje z Benoit, gdy nie udaje mu się skutecznie zabić mikroorganizmów ani utrzymać ich nad membraną. Membrany niskiej jakości nie zapewniają poprawnego odzysku mikroorganizmów, co grozi uzyskaniem fałszywie ujemnych wyników!

Markę i konsumentów należy jednak zawsze stawiać na pierwszym miejscu, więc wymagane jest minimalizowanie ryzyka uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych, aby zapobiegać konieczności wycofywania produktów.

Difficult Dara…to twardy przeciwnik, który nie puści membrany bez walki! W przypadku niektórych lejków filtracyjnych do zastosowań w mikrobiologii membranę bardzo trudno zdjąć i trzeba wywierać bardzo silny nacisk, aby odłączyć ją od lejka.

Shuji Solid Grid…dostaje premię w zależności od tego, ilu laborantów zmusi do wybrania się do okulisty ze względu na objawy przemęczenia wzroku. Linie ciągłe siatki mogą utrudniać dokładne zliczanie kolonii i powodować przemęczenie wzroku podczas liczenia mikroorganizmów pod mikroskopem!

Laboranci wykonują codziennie dużą liczbę badań, więc stosowane przez nich produkty muszą być przede wszystkim funkcjonalne.

Christophe Cross Contamination…sprawia, że konieczne jest powtarzanie badań, ponowne przygotowywanie produktów do użytku, a nawet usuwanie całych partii ze względu na uzyskiwanie fałszywie dodatnich wyników badań z zakresu kontroli jakości mikrobiologicznej. Niestety próżniowe rozgałęźniki do analiz mikrobiologicznych mogą powodować zasysanie lub przepływ wsteczny płynów z poprzedniej próbki do membrany z nowego testu, a niektóre rozgałęźniki trudno rozmontować i wysterylizować w autoklawie ze względu na ich duże gabaryty. Niepoprawnie wyczyszczony rozgałęźnik powoduje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego testu.

Aby chronić wyniki finansowe laboratorium, konieczne jest więc zapobieganie uzyskiwaniu wyników fałszywie dodatnich poprzez minimalizację ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego!

Wezwij drużynę Pall-Vengers, rozpraw się z przestępcami i uratuj swoje laboratorium kontroli jakości mikrobiologicznej! Kliknij tutaj po więcej informacji!