Wzorce odniesienia zgodne z USP i farmaceutyczne zanieczyszczenia analityczne

Już od ponad 200 lat USP (United States Pharmacopoeia, Farmakopea Stanów Zjednoczonych) buduje zaufanie tam, gdzie jest ono najważniejsze: w branży leków, suplementów diety i żywności na całym świecie.

Skontaktuj się ze specjalistą

Angażujemy się w zapewnianie bezpieczeństwa pacjentów i poprawę stanu zdrowia ludzi na całym świecie dzięki wyznaczaniu rygorystycznych standardów naukowych i ogólnie obowiązujących norm jakości.

USP jest niezależną organizacją naukową non profit. Chociaż nie jest podmiotem rządowym, ściśle współpracuje z agencjami rządowymi, ministerstwami i organami regulacyjnymi na całym świecie, dostarczając wzorce tożsamości, mocy, jakości i czystości, które przyczyniają się do zabezpieczenia globalnego zaopatrzenia w leki, suplementy diety i składniki żywności.

Wzorce USP są formalnie uznane w Stanach Zjednoczonych i innych regionach świata oraz stosowane w ponad 140 krajach.

1. Wzorce odniesienia zgodne z USP

USP oferuje aktualnie ponad 3500 wzorców odniesienia – substancji o ściśle określonej charakterystyce obejmujących:

  • Substancje lecznicze
  • Substancje pomocnicze
  • Składniki żywności
  • Zanieczyszczenia
  • Produkty rozkładu
  • Suplementy diety
  • Odczynniki kompendialne
  • Kalibratory wydajności


Wzorce odniesienia USP są oficjalnie dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu oficjalnych testów i analiz USP-NF. USP dostarcza także wzorce referencyjne określone w Food Chemicals Codex (FCC) i substancje autentyczne (próbki chemiczne wysokiej jakości) w formie usługi dla laboratoriów analitycznych, klinicznych, farmaceutycznych i badawczych.

2. Farmaceutyczne zanieczyszczenia analityczne

W USP opracowano linię zanieczyszczeń, które wraz z formalnie uznanymi wzorcami odniesienia USP stanowią kompleksowe rozwiązanie do celów badawczych i analitycznych. Celem USP jest dostarczanie kompletnego pakietu produktów wspomagających pracę nad API i produktami leczniczymi. Nowa linia produktów jest stale rozszerzana, z zachowaniem równowagi między liczbą zanieczyszczeń i gamą macierzystych API.