Spektroskopia UV/VIS

Analiza UV/VIS za pomocą spektrofotometru może wymagać innego rodzaju substancji chemicznych. Po pierwsze, aby uniknąć zanieczyszczeń w próbce, opracowywane są rozpuszczalniki o określonym stopniu czynności. Po drugie, spektrofotometr wymaga kalibracji z użyciem zestawów wzorców UV/VIS. Po trzecie, zestawy roztworów wzorcowych mogą pozwolić zaoszczędzić czas poprzez wyeliminowanie konieczności samodzielnego przygotowania roztworów wzorcowych.

Kategorie produktów

Wzorce UV/VIS

Bądź pewny swoich wyników dzięki pełnej gamie produktów do kalibracji spektrofotometrów z uwzględnieniem kontroli dokładności absorbancji, rozdzielania, światła rozproszonego i długości fali.

Kolorowe roztwory wzorcowe

Przede wszystkim w petrochemii możemy zaoferować pełną gamę „gotowych do użycia” roztworów do stosowania w charakterze wzorców do kalibracji i/lub kontroli jakości zgodnie z ASTM, Saybolt, Platinum-coblat i Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.)

Wzorce kolorowe w zestawach

Te roztwory zostały opracowane i wyprodukowane zgodnie z rozdziałem 2.2.2. „Skala zabarwienia cieczy” Farmakopei Europejskiej.

Często zadawane pytania

Dostępne są różne wzorce w ampułkach dostarczanych w zestawach z pełnym świadectwem analizy do kontroli

takich parametrów, jak

  • Kontrola dokładności absorbancji
  • Badanie światła rozproszonego
  • Badanie dokładności rozdzielania
  • Badanie długości fal

Literatura

Dodatkowe zasoby