VWR Chemicals News

Pełna oferta wzorców ICP-MS w zakresie 10 mg/l

68 jednopierwiastkowych wzorców ICP-MS do kalibracji analizy metali śladowych

Wzorce gęstości

182 wzorców gęstości do użycia w różnych temperaturach (15°C, 20°C, 25°C, 40°C, 50°C, 60°C, 80°C)

Szeroka gama wzorców współczynnika załamania (1,34325–1,65808 ŋD)

Pełna gama 25 wzorców na bazie rozpuszczalników, stabilizowanych sacharozą w temp. 20°C

Odczynniki do oznaczania wody metodą Karla Fischera

Przeznaczone dla chemików analitycznych, którzy zawsze potrzebują precyzyjnych informacji dotyczących zawartości wody

Tabletki Kjeldahla

20 różnych roztworów do oznaczenia zawartości azotu

Wzorce temperatury topnienia

Do precyzyjnej kalibracji urządzeń

Rozpuszczalniki PESTINORM® do analizy metodą headspace

Rozpuszczalniki wysokiej czystości do analizy lotnych zanieczyszczeń organicznych

Rozpuszczalniki do analiz Ultra LC-MS

Nowe rozpuszczalniki do analiz metodą LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® zapewniające najwyższą jakość chromatografii UHPLC-MS