Pomiar przewodności

Pomiar przewodności w roztworze wodnym to metoda stosowana do ustalenia ilości składników odżywczych, soli i zanieczyszczeń. Roztwory wzorcowe do pomiaru przewodności mają kluczowe znaczenie podczas kalibracji konduktometru. W zależności od zakresu pomiaru dostępne są różne wzorce. Można kupić je w butelkach lub praktycznych saszetkach, aby zapewnić użycie „świeżego” roztworu przy każdej kalibracji.

Kategorie produktów

Wzorce do pomiaru przewodnictwa w praktycznych saszetkach

Nowe wzorce do pomiaru przewodności dostępne w saszetkach do analizy próbek lub kalibracji naczynek konduktometrycznych.

Często zadawane pytania

Nie ma konieczności mieszania i odmierzania: wystarczy otworzyć saszetkę z gotowym do użycia, świeżym roztworem. Nasze saszetki doskonale sprawdzają się terenie i w laboratorium, ponieważ nie jest wymagane korzystanie z żadnych dodatkowych naczyń szklanych ani przyrządów pomiarowych, nic nie wymaga mycia. Te jednodawkowe saszetki zapewniają dostępność właściwej ilości roztworu za każdym razem, co eliminuje ryzyko skażenia próbek.

  • Wielkość kieszeni
  • Świeżo zamykane
  • Niezawodne, dokładne i łatwe w użyciu
  • Zgodność z normami NIST
  • Certyfikaty analizy partii w każdym opakowaniu
  • Niepewność pomiaru
  • Wartości pH w różnych T°
  • Terminy ważności
  • Zgodność z normami NIST

Zależy to od roztworu, w którym wykonywany jest pomiar. Wpływ temperatury jest największy w przypadku roztworach o niskiej przewodności (lub małej sile jonowej). W większości przypadków w roztworach wodnych wystąpi 2% wzrost na °C. Jednakże substancje organiczne mają bardzo różne krzywe temperatury.

Sole, minerały i rozpuszczone gazy mają wpływ na przewodność, co oznacza, że przewodność wskazuje na ilość substancji rozpuszczonych w roztworze. TDS pozwala uzyskać względnie dokładny pomiar w porównaniu ze statusem pojedynczego źródła (takiego jak NaCl). Jednakże w przypadku porównywania dwóch innych rodzajów roztworów może występować skłonność do błędu. Konduktometr należy wykalibrować z użyciem takich samych substancji rozpuszczonych, jakie znajdują się w roztworze testowym.

W przypadku obu parametrów wykorzystuje się tę samą sondę, ale w przypadku miernika zasolenia do odczytu stosowany jest współczynnik korekcji. Współczynnik korekcji przelicza odczyt przewodności na ppm danej soli (przy czym różni się on w zależności od producenta).

Nie. Stała naczynka może być różna, a konfiguracja pinów jest zazwyczaj inna. Rodzaj używanego termistora do kompensacji temperatury jest również inny.

Do kalibracji sondy użyj roztworu wzorcowego w zakresie testowanych próbek. Umieść sondę w roztworze wzorca, przeprowadź jej kondycjonowanie, a następnie spłucz sondę w drugiej próbce roztworu wzorcowego. Następnie użyj trzeciej próbki roztworu wzorcowego, aby wykalibrować i dostosować stałą naczynka do momentu wyświetlenia określonej wartości. Kalibrację powtórz po zmianie zakresów lub jeśli odczyty wydają się być niedokładne.

Literatura

Dodatkowe zasoby