Sympozjum Chromatograficzne VWR, Jachranka 2018

VWR wraz ze współorganizującymi Partnerami pragnie podziękować uczestnikom za aktywny udział w Sympozjum Chromatograficznym, które miało miejsce 5 czerwca 2018 rw Hotelu Warszawianka w Jachrance. Sympozjum miało na celu stworzenie miejsca spotkań praktyków, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów branżowych.
 

W ramach spotkania wykłady wygłosili: wybitna specjalistka z zakresu chromatografii, prof. Agata Kot-Wasik z Politechniki Gdańskiej oraz specjalistka firmy Hichrom, dr Annette Larder. W części wystawienniczej, VWR oraz firmy partnerskie pomagały uczestnikom w precyzyjnym określeniu najlepszych praktyk i rozwiązań dostosowanych do prowadzonych analiz i badań. W drugiej części dnia odbyły się praktyczne warsztaty filtracyjne. Na koniec zaprosiliśmy gości na wykład dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładach produkcyjnych.

 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia VWR!

Zobacz jak wyglądało Sympozjum VWR!