Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Sympozjum Chromatograficzne VWR, Jachranka 2018

VWR wraz ze współorganizującymi Partnerami pragnie podziękować uczestnikom za aktywny udział w Sympozjum Chromatograficznym, które miało miejsce 5 czerwca 2018 rw Hotelu Warszawianka w Jachrance. Sympozjum miało na celu stworzenie miejsca spotkań praktyków, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów branżowych.
 

W ramach spotkania wykłady wygłosili: wybitna specjalistka z zakresu chromatografii, prof. Agata Kot-Wasik z Politechniki Gdańskiej oraz specjalistka firmy Hichrom, dr Annette Larder. W części wystawienniczej, VWR oraz firmy partnerskie pomagały uczestnikom w precyzyjnym określeniu najlepszych praktyk i rozwiązań dostosowanych do prowadzonych analiz i badań. W drugiej części dnia odbyły się praktyczne warsztaty filtracyjne. Na koniec zaprosiliśmy gości na wykład dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładach produkcyjnych.

 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia VWR!


Zobacz jak wyglądało Sympozjum VWR!