VWR Days 2019

VWR wraz ze współorganizującymi Partnerami pragnie podziękować wszystkim uczestnikom sympozjów.

Edycja 2019 VWR Days odbyła się w trzech miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Łodzi.

W ramach spotkań odbyły się wykłady dedykowane dla branży produkcyjnej i laboratoryjnej, a tematy poruszane na każdym sympozjum - podzielone zostały na trzy obszary:


•    Zarządzanie Jakością Mikrobiologiczną w wytwórni
Krystyna Mysłowska, Katarzyna Bucała-Śladowska, Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra


•    Chromatografia dla praktyków: HPLC – integralność danych. Serializacja – spojrzenie na proces w firmie farmaceutycznej
Elżbieta Ptasińska, Ewa Baleja-Krzyżanowska, Takeda Pharma


•    Kryteria doboru środków ochrony indywidualnej w aspekcie bezpieczeństwa pracy
Artur Mazurek, VWR


W części wystawienniczej każdy z uczestników miał możliwość bezpośredniej rozmowy z dostawcami i zapoznania się z oferowanym asortymentem.

Zapraszamy na kolejne sympozja VWR!