Chromatografia gazowa

W chromatografii gazowej przygotowanie próbki ma kluczowe znaczenie dla uzyskania właściwego wyniku. Wybór właściwych substancji chemicznych dla danej metody i zastosowania pomoże w skutecznej analizie. VWR oferuje szeroką gamę substancji chemicznych do przygotowania próbek do chromatografii gazowej, takich jak rozpuszczalniki do analizy typu headspace, analizy pozostałości pestycydów i substancji organicznych, zastosowania MOSH/MOAH itd.

Kategorie produktów

Rozpuszczalniki do analizy pozostałości pestycydów i innych substancji

Na potrzeby chromatografii gazowej, a zwłaszcza analiz pestycydów, oferujemy duży wybór rozpuszczalników o niskiej zawartości halogenów i innych składników organicznych, aby zapobiegać zanieczyszczeniu próbek.

Rozpuszczalniki do zastosowań MOSH/MOAH

Nasze rozpuszczalniki zostały specjalnie opracowane i przetestowane pod kątem analiz węglowodorów nasyconych olejów mineralnych (MOSH) i węglowodorów aromatycznych olejów mineralnych (MOAH).

Rozpuszczalniki do analizy typu headspace

Nasza linia rozpuszczalników GC-HS zawiera najczęściej stosowane rozpuszczalniki organiczne o wysokich wartościach transmitancji UV, nadające się do analizy pozostałości rozpuszczalników, jak opisano w metodach ICH, USP oraz PH EUR

Wtórne wzorce referencyjne do chromatografii gazowej

Szeroka gama dodatkowych wzorców referencyjnych do różnych zastosowań w chromatografii gazowej i analitycznych.

Często zadawane pytania

Typowe rozpuszczalniki to heksan i izooctan. Można zastosować rozpuszczalniki bardziej polarne, takie jak acetonitryl i toluen, ale prawdopodobnie konieczne będzie poświęcenie nieco większej ilości czasu na opracowanie metody iniekcji w przypadku tych rozpuszczalników. Wpływ ma również wstępna obróbka próbki, np. w jakim rozpuszczalniku wykonywana jest ekstrakcja po ostatnim etapie procedury przygotowania.

Kiedy opracowano metodę GC-HS, parametry takie jak rozpuszczalnik do próbek, temperatura i czas ekstrakcji, objętość próbki i objętość pusta są zoptymalizowane. Ponieważ skład i czystość rozpuszczalnika próbek znacząco wpływają na odzysk i jakość chromatogramu, opracowaliśmy te rozpuszczalniki specjalnie z myślą o zastosowaniach wymagających chromatografii GC-HS. Ich czystość i specyfikacja są zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.). Ta nowa linia rozpuszczalników obejmuje typowe rozpuszczalniki organiczne, takiej jak: dimetylosulfotlenek (DMSO), dimetyloformamid (DMF), dimetyloformamid (DMF), dimetyloacetamid (DMAC) i N-metylopirolidon-2.

Oznaczenie dioksyn w żywności wykonuje się najczęściej metodą GC-MS z użyciem dichlorometanu, n-heksanu lub toluenu do przygotowania próbki. Oferujemy te rozpuszczalniki w wersji o dużej czystości: Merck UniSolv® lub VWR Chemicals SUPRA TRACE. W związku z ich specyfikacją te klasy idealnie nadają się do analizy dioksyn metodą GC-MS.

Zależy to od rodzaju analizowanych pestycydów, a także od matrycy, z której są one ekstrahowane. Octan etylu lub acetonitryl mogą być dobrymi rozpuszczalnikami do tego celu. Ogólnie w przypadku zmodyfikowanych metod QuEChERS preferuje się wykorzystanie EA lub ACN. Te rozpuszczalniki pozwalają wyekstrahować większość pestycydów występujących w matrycy, ale nadal istnieją takie matryce, które wymagają innego podejścia. Należy zachować ostrożność z acetonitrylem w przypadku QuEChERS, ponieważ ten rozpuszczalnik nie jest specjalnie zgodny z niektórymi związkami. W takich przypadkach lepiej jest zrezygnować z użycia rozpuszczalnika polarnego i zastąpić go dichlorometanem lub heksanem. Wybór rozpuszczalnika zależy również od wielu czynników, takich jak rozpuszczalność i polarność. W związku z wysokimi temperaturami stosowanymi w przypadku GC-MS ważną rolę odgrywają również opary generowane z rozpuszczalnika po wstrzyknięciu próbki.

Literatura

Dodatkowe zasoby

Chromatografia gazowa

Szukasz kolumn lub materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej? Spójrz poniżej, aby odkryć pełną ofertę do chromatografii gazowej: