Przewodniki Handy Solution VWR

I wszystko jest prostsze...

Oferowane przez nas przewodniki opisują produkty VWR w kontekście konkretnych zastosowań. Zamieszczono w nich listy uwzględniające wszystkie materiały zużywalne i odczynniki, jakich należy użyć z danym urządzeniem, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Zawierają również informacje na temat pakietów serwisowych i konserwacyjnych, których regularne stosowanie zapewni znakomitą wydajność zakupionego produktu.

Liczba dostępnych przewodników stale się zwiększa – dodaj tę stronę do zakładek w celu przyszłego wykorzystania!

Przewodniki VWR – wspólnie wspieramy naukę