Wysokosprawna chromatografia cieczowa

Właściwy wybór substancji chemicznej ma krytyczne znaczenie dla procesu chromatografii. Poniżej można znaleźć opis naszej oferty w dziedzinie chromatografii. Szukasz kolumny, przyrządów czy też innych materiałów eksploatacyjnych?

Kategorie produktów

Rozpuszczalniki do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

In reversed-phase HPLC mode gradient, unwanted “ghost peaks” can be a real problem. Quality of your mobile phase (High UV transmittances, low residue on evaporation) and batch-to-batch reproducibility are the key parameters to avoid these unwanted peaks.

Dodatki i bufory do LC-MS

Dodatki do LC-MS są często dodawane do fazy ruchomej lub wprowadzane do kolumny przed kontaktem w celu wywarcia wpływu na jonizację analitu. Gama buforów zwiększających skuteczność rozdziału metodą HPLC.

Odczynniki do HPLC par jonowych

Do elucji gradientowej w HPLC oferujemy wiele nowych odczynników do tworzenia par jonowych o minimalnym wygaszaniu w zakresie niskiego UV i doskonałej przejrzystości do 200 nm.

Rozpuszczalniki do HPLC w butelkach aluminiowych

Bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie — odkryj naszą kompletną ofertę rozpuszczalników do HPLC zapakowanych w butelki aluminiowe, aby uniknąć rozbitego szkła w laboratorium.

Rozpuszczalniki do HPLC w przeznaczonych do recyklingu beczkach ze stali nierdzewnej

Kompletna gama rozpuszczalników do HPLC w przeznaczonych do recyklingu beczkach ze stali nierdzewnej dla poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia potencjalnych skażeń i eliminacji odpadów.

Często zadawane pytania

Można użyć takich dodatków, jak kwas trójfluorooctowy lub mrówkowy, aby poprawić rozdzielczość. Kompletna gama dodatków do LC-MS o wysokiej czystości jest dostępna w butelkach lub ampułkach.

Odczynniki do tworzenia par jonowych polegają na dodaniu związków jonowych do fazy ruchomej w celu promowania tworzenia par jonowych z analitami posiadającymi ładunek. Odczynniki te składają się z łańcucha alkilowego z końcem ulegającym jonizacji. W przypadku stosowania z typowymi hydrofobowymi fazami HPLC w trybie faz odwróconych, odczynniki do tworzenia par jonowych mogą być stosowane do selektywnego zwiększenia retencji analitów posiadających ładunek.

 • Przeniesienie próbki z autosamplera do instrumentu, zwłaszcza jeśli dochodzi do wchłonięcia zanieczyszczeń na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie igły zanurzonej w fiolce
 • Jeśli zanieczyszczenie w próbce ma taką samą długość fali absorpcji jak badany związek
 • Woda stosowana w fazie ruchomej nie jest czysta lub wystarczająco świeża
 • Stara faza ruchoma
 • Bufory lub dodatki niskiej jakości dodane do fazy ruchomej
 • Ftalany lub dodatki z tworzyw sztucznych znajdują się w pojemnikach z tworzywa sztucznego w trakcie przygotowania fazy ruchomej
 • Wypróbuj fabrycznie wymieszane rozpuszczalniki
 • Użyj świeżych eluentów zawierających sole
 • Filtruj rozpuszczalniki do HPLC
 • Używaj wysokiej jakości wody (18,2 mOhm, TOC < 5 ppb) lub wody o jakości gradientowej
 • Używaj dobrej jakości buforów i soli
 • Kontroluj czyszczenie szkła laboratoryjnego

Gdy próbki zawierają związki ulegające jonizacji, pH fazy ruchomej może być jedną z najważniejszych zmiennych w kontroli retencji w rozdziale metodą HPLC w odwróconym układzie faz (RP-HPLC). Jednakże jeśli parametr ten nie jest odpowiednio kontrolowany, pH może być źródłem wielu problemów. Ponieważ większość związków analizowanych metodą RP-HPLC zawiera co najmniej jedną kwasową lub zasadową grupę funkcyjną, większość faz ruchomych wymaga kontroli pH. Z tego powodu powszechnie stosuje się bufory.

Literatura

Dodatkowe zasoby

rozwiązania do chromatografii

Poznaj pełną ofertę rozwiązań do chromatografii oraz informacje na temat zastosowań na naszej mikrostronie dotyczącej chromatografii