52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Katowice

W dniach 12-15 czerwca w Katowicach odbyła się 52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”.

Główne zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyły:

  • zastosowania mikroorganizmów w biodegradacji ksenobiotyków
  • wpływu antropopresji na bioróżnorodność mikroorganizmów
  • podstawy molekularne mikrobiologicznej transformacji zanieczyszczeń
  • mikroorganizmy w promowaniu wzrostu roślin i fitoremediacji
  • mikroorganizmy jako bioindykatory

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek naukowych z całej Polski m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Poznańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Główny Instytut Górnictwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Łódzka i

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania obecnie panujących w Polsce trendów w badaniach mikrobiologicznych środowiska.