VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management to interfejs przeznaczony do użytku na tabletach przez użytkowników i dostawców usług korzystających obecnie z narzędzia firmy VWR do zarządzania sprzętem.

Wygoda — Widoczność — Zarządzanie zasobami magazynowymi i zasobami usług

W wielu organizacjach, korporacjach i instytutach naukowo-badawczych sprzęt staje się krytycznym elementem w pracy każdego badacza. Rozwiązanie firmy VWR do zarządzania sprzętem i aplikacja VWR Equipment umożliwiają zarządzanie urządzeniami w całej organizacji. System zarządzania sprzętem stanowi część systemu jakości i jako taki jest dla klientów kluczowym czynnikiem warunkującym spełnianie wymagań w zakresie zgodności. Rozwiązanie firmy VWR do zarządzania urządzeniami pozwala efektywnie zarządzać konserwacją, kalibracją, naprawami, zapasami sprzętu i wieloma innymi regularnie wykonywanymi działaniami, a także jasno określić kwestie odpowiedzialności za wszystkie urządzenia.

Aplikacja VWR Equipment, zintegrowana z rozwiązaniem firmy VWR do zarządzania sprzętem, pomaga pracownikom i dostawcom usług nawiązać łączność z urządzeniami z każdego miejsca.

Korzyści płynące z zastosowania aplikacji VWR Equipment:

 • Rejestracja nowego sprzętu, w tym wykonanie jego zdjęć
 • Identyfikacja sprzętu z użyciem kodów QR lub kodów kreskowych
 • Możliwość sprawdzenia lokalizacji sprzętu
 • Możliwość sprawdzenia statusu naprawy sprzętu
 • Śledzenie i monitorowanie zgłoszeń serwisowych oraz zleceń naprawy
 • Tworzenie nowych zgłoszeń serwisowych w laboratorium obejmujących zdjęcia w celu ich lepszego udokumentowania
 • Wprowadzanie sprzętu do ewidencji i usuwanie go stamtąd

Rutynowa konserwacja i zarządzanie zakupami — od niewielkich uzupełnień po kosztowne inwestycje — są niezmiernie ważne w kontekście poprawy zwrotu z inwestycji, a tym samym zmniejszania kosztów operacyjnych. Rozwiązanie firmy VWR do zarządzania sprzętem zdejmuje ciężar tego zadania z barków poszczególnych użytkowników, umożliwiając jego wykonywanie za pomocą łatwego w użyciu systemu oprogramowania.

Rozwiązanie firmy VWR do zarządzania sprzętem obejmuje tworzenie portfolio urządzeń użytkownika, ustalanie harmonogramów konserwacji oraz zarządzanie zapasami i zleceniami naprawy, umożliwiając szybkie i łatwe administrowanie sprzętem, jego śledzenie i podejmowanie odpowiednich decyzji.

Korzyści płynące z zastosowania rozwiązania firmy VWR do zarządzania sprzętem:

 • System oparty na chmurze obsługuje narzędzia mobilne do zarządzania zapasami, ma też przyjazny interfejs użytkownika
 • Zaspokajanie wszelkich potrzeb w zakresie zarządzania obsługą sprzętu: książki pracy urządzeń, harmonogramy konserwacji prewencyjnej, tworzenie zleceń naprawy
 • Umożliwienie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie zaopatrzenia w oparciu o zapisane informacje, na podstawie których można oszacować całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Zarządzanie umowami i gwarancjami
 • Tworzenie raportów i kluczowych wskaźników wydajności
 • Porównanie wydajności wytwórców, usługodawców, dostawców itd.

* Należy pamiętać, że w celu uruchomienia aplikacji VWR Equipment Management należy najpierw zainstalować i skonfigurować narzędzie firmy VWR do zarządzania sprzętem. Na podstawie analizy potrzeb użytkownika firma VWR może zaoferować odpowiedni produkt, szkolenia i wsparcie techniczne. Prosimy o kontakt w tej sprawie z lokalnym biurem firmy VWR lub za pośrednictwem witryny vwr.com.