VWR SearchPad

VWR SearchPad to interfejs wyszukiwania przeznaczony do użytku na tabletach przez naukowców i badaczy, którzy korzystają obecnie z narzędzia zarządzania zapasami materiałów laboratoryjnych firmy VWR opartego na technologii VSR+.

Wygoda — Widoczność — Rozwiązanie z zakresu zaopatrzenia: od laboratoriów po wszelkiego rodzaju lokalizacje magazynowe

Instytuty naukowo-badawcze często dysponują wieloma laboratoriami i magazynami materiałów laboratoryjnych specyficznych dla konkretnego obszaru badań. Aplikacja VWR SearchPad zintegrowana z narzędziem firmy VWR do zarządzania zapasami opartym na technologii VSR+ lokalizuje produkty przechowywane w dowolnym laboratorium lub magazynie i dzięki funkcji GPS wyświetla je, poczynając od znajdujących się najbliżej. Naukowcy mogą zlecić personelowi VWRCATALYST dostarczenie produktów w określone miejsce lub samodzielnie odebrać je z najbliższej lokalizacji.

Korzyści płynące z zastosowania narzędzia VWR SearchPad oraz narzędzia zarządzania zapasami opartego na technologii VSR+:

  • Technologia VSR+ umożliwia naukowcom uzyskanie pełnego wglądu we wszystkie lokalizacje magazynowe w obrębie łańcucha dostaw — bez potrzeby opuszczania laboratorium
  • System oparty na chmurze obsługuje narzędzia mobilne do zarządzania zapasami, ma też przyjazny interfejs użytkownika
  • Technologia VSR+ obsługuje produkty firmy VWR oraz produkty firm trzecich pozyskane od dowolnych dostawców
  • Uproszczenie zadań administracyjnych: wyszukiwania produktów, monitorowania zużycia zasobów, uzupełniania zapasów w witrynie vwr.com i weryfikacji dostaw
  • System powiadomień oparty na aktywności użytkownika, informujący użytkowników, menedżerów i administratorów o zadaniach w toku: zamówieniach, zleceniach pobrania, wysyłkach oraz niskich stanach magazynowych najważniejszych produktów
  • Aktualne informacje o zapasach we wszystkich lokalizacjach — laboratoriach i magazynach
  • Łatwość wdrożenia i możliwość integracji z systemem zaplecza za pomocą wbudowanych narzędzi konfiguracji umożliwiają podłączenie do istniejącego środowiska programowego

* Należy pamiętać, że w celu uruchomienia aplikacji VWR SearchPad należy najpierw zainstalować i skonfigurować narzędzie firmy VWR do zarządzania zapasami oparte na technologii VSR+. Na podstawie analizy potrzeb użytkownika firma VWR może zaoferować odpowiedni produkt, szkolenia i wsparcie techniczne. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy VWR lub za pośrednictwem witryny vwr.com w tej sprawie.