Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

VWR SearchPad

VWR SearchPad

VWR SearchPad to interfejs wyszukiwania przeznaczony do użytku na tabletach przez naukowców i badaczy, którzy korzystają obecnie z narzędzia zarządzania zapasami materiałów laboratoryjnych firmy VWR opartego na technologii VSR+.

Wygoda — Widoczność — Rozwiązanie z zakresu zaopatrzenia: od laboratoriów po wszelkiego rodzaju lokalizacje magazynowe

Instytuty naukowo-badawcze często dysponują wieloma laboratoriami i magazynami materiałów laboratoryjnych specyficznych dla konkretnego obszaru badań. Aplikacja VWR SearchPad zintegrowana z narzędziem firmy VWR do zarządzania zapasami opartym na technologii VSR+ lokalizuje produkty przechowywane w dowolnym laboratorium lub magazynie i dzięki funkcji GPS wyświetla je, poczynając od znajdujących się najbliżej. Naukowcy mogą zlecić personelowi VWRCATALYST dostarczenie produktów w określone miejsce lub samodzielnie odebrać je z najbliższej lokalizacji.

Korzyści płynące z zastosowania narzędzia VWR SearchPad oraz narzędzia zarządzania zapasami opartego na technologii VSR+:

  • Technologia VSR+ umożliwia naukowcom uzyskanie pełnego wglądu we wszystkie lokalizacje magazynowe w obrębie łańcucha dostaw — bez potrzeby opuszczania laboratorium
  • System oparty na chmurze obsługuje narzędzia mobilne do zarządzania zapasami, ma też przyjazny interfejs użytkownika
  • Technologia VSR+ obsługuje produkty firmy VWR oraz produkty firm trzecich pozyskane od dowolnych dostawców
  • Uproszczenie zadań administracyjnych: wyszukiwania produktów, monitorowania zużycia zasobów, uzupełniania zapasów w witrynie vwr.com i weryfikacji dostaw
  • System powiadomień oparty na aktywności użytkownika, informujący użytkowników, menedżerów i administratorów o zadaniach w toku: zamówieniach, zleceniach pobrania, wysyłkach oraz niskich stanach magazynowych najważniejszych produktów
  • Aktualne informacje o zapasach we wszystkich lokalizacjach — laboratoriach i magazynach
  • Łatwość wdrożenia i możliwość integracji z systemem zaplecza za pomocą wbudowanych narzędzi konfiguracji umożliwiają podłączenie do istniejącego środowiska programowego

* Należy pamiętać, że w celu uruchomienia aplikacji VWR SearchPad należy najpierw zainstalować i skonfigurować narzędzie firmy VWR do zarządzania zapasami oparte na technologii VSR+. Na podstawie analizy potrzeb użytkownika firma VWR może zaoferować odpowiedni produkt, szkolenia i wsparcie techniczne. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy VWR lub za pośrednictwem witryny vwr.com w tej sprawie.