Oznaczanie azotu

Metoda Kjeldahla jest wykorzystywana do oznaczania zawartości azotu w próbce. W przypadku tej analizy próbka jest trawiona mocnym kwasem, a wolny azot reaguje z utworzeniem siarczanu amonu.

W celu przyspieszenia tego procesu dodawane są katalizatory (tabletki). Kolejnym etapem jest destylacja, a następnie miareczkowanie. W tym procesie wymaganych jest kilka substancji chemicznych. Od kwasów do trawienia po roztwory wolumetryczne i wskaźniki do ostatecznego miareczkowania.

Kategorie produktów

Katalizatory Kjeldahl do oznaczania azotu.

Pełna, szeroka gama gotowych do użycia tabletek spełniających optymalne wymagania fazy rozkładu w kwasie siarkowym.

Często zadawane pytania

Metoda Kjeldahla jest stosowana do ilościowego oznaczania azotu w substancjach organicznych i azotu w nieorganicznych związkach amoniaku i amonu (NH3/NH4+) we wszelkiego rodzaju próbkach żywności lub ze środowiska, takich jak:

  • Mięso i produkty powiązane, np. kiełbasy
  • Ziarna i mąka
  • Kakao
  • Mleko i produkty powiązane (ser żółty i mleko w proszku)
  • Gleba
  • Woda (ścieki i woda pitna) lub ścieki przemysłowe...

Literatura

Dodatkowe zasoby