Szybkie wyszukiwanie za pomocą Selektorów VWR

Aby przyspieszyć wyszukiwanie produktów, warto skorzystać z Selektorów VWR. Selektor pozwala zawęzić wyszukiwanie, używając konkretnych kryteriów zdefiniowanych dla wymienionych poniżej obszarów. Dzięki skróconej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb liście, wybór będzie znacznie łatwiejszy.

Obecnie dostępne są Selektory VWR dla przeciwciał, rękawic, końcówek do pipet, pożywek mikrobiologicznych i nie tylko.

Można je znaleźć w każdym obszarze biologii molekularnej, chromatografii, materiałów eksploatacyjnych, hodowli komórkowych, środowiska, higieny i bezpieczeństwa, mikrobiologii, mikroskopii, pipetowania itd.

Skorzystaj z selektora VWR i skróć czas potrzebny na wyszukanie właściwych produktów do badań środowiskowych, a dokładniej — do analizy wody. Wśród przydatnych kryteriów wyszukiwania znajdują się m.in. odczynniki do testów (na obecność azotanów, azotynów, ChZT i nie tylko), metoda (kolorymetryczna, fotometryczna itd.) czy marka. Dzięki temu szybko odszukasz paski testowe, probówki, zestawy do testów i wszystkie pozostałe produkty niezbędne podczas analizy wody.

Potrzebujesz białek do badań z dziedziny proteomiki lub biologii molekularnej? Użyj tego selektora, aby szybko wyszukać żądany produkt (kazeina, albumina itd.). Jako kryteria wyszukiwania służą pochodzenie białka (ludzkie, świńskie itd.) lub źródło (surowica, łożysko itd.).

Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!

Potrzebujesz dodatku lub suplementu do mikrobiologicznych podłoży hodowlanych? Szybko odszukaj żądany produkt (żółtko jaja, cykloseryna, OGY, TTC itd.), korzystając z selektora VWR „Dodatki i suplementy do mikrobiologii”.

Oszczędzaj czas na wyszukiwaniu kolb wolumetrycznych dzięki selektorowi VWR wykorzystującemu kryteria takie jak rodzaj, pojemność, kolor, marka itd.

Dzięki selektorowi VWR „Komora hodowlana” szybciej podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniej komory do hodowli. Wybór ułatwią Ci kryteria takie jak materiał, marka, wymiary lub zastosowanie.

Selektor VWR „Końcówki do pipet” ułatwi wybór odpowiedniej końcówki do użytkowanej pipety. Można skorzystać z kryteriów takich jak marka (epT.I.P.S®, Finntip®, VWR® itd.), objętość pipetowania, sterylność i nie tylko.

Czy podczas pracy ze sprzętem i materiałami eksploatacyjnymi potrzebujesz narzędzi zaciskających?

The agony of choice? See which of our numerous solutions for preparing nucleic acids fits your application best!

Skorzystaj z selektora dedykowanego do wyszukiwania odczynników do transfekcji i w łatwy sposób znajdź potrzebny Ci odczynnik (GeneJuice®, NanoJuice® itd.). Można sortować według rodzaju transfekcji (DNA, miRNA, siRNA itd.).

Good quality at reasonable price? Easy to find at vwr.com. Will it fit your application or PCR instrument? Use the selector tools below!

Szukasz peptonów i agarów do zastosowań mikrobiologicznych lub biotechnologicznych? Wyszukaj żądany produkt (ekstrakt drożdżowy, pepton kazeinowy, trypton itd.), korzystając z odpowiedniego selektora VWR.

Szybko odszukaj odpowiednie płytki do TLC dzięki selektorowi płytek do TLC. Kryteria wyboru obejmują rodzaj płytki, zmiana fazy, opłaszczenie i wymiary. Selektor umożliwi szybki wybór produktu.

Firma VWR oferuje podłoża mikrobiologiczne w różnej postaci: odwodniony proszek, granulki, podłoża NPS na kartonie na szalce Petriego, gotowe do użycia podłoża w fiolkach, pudełkach, saszetkach, probówkach i ampułkach, testy Petrifilm™ firmy 3M™ oraz podłoża agarowe na płytkach agarowych. W zależności od potrzeb kliknij jeden z poniższych selektorów:

Skorzystaj z selektora „Przeciwciała”, aby uprościć wyszukiwanie spośród różnorodnych przeciwciał oferowanych przez firmę VWR. Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć potrzebne przeciwciało – monoklonalne, poliklonalne, pierwszorzędowe, drugorzędowe, a nawet skoniugowane.

Firma VWR oferuje wiele różnych typów rękawic. Dzięki selektorowi „Rękawice” można szybko wyszukać odpowiedni rodzaj rękawicy, wybierając materiał (stal, nitryl, lateks itd.), rozmiar, kolor, zastosowanie, obecność pudru i inne kryteria.

Szukasz surowicy do hodowli komórkowych? Wyszukaj odpowiedni produkt, korzystając z odpowiedniego selektora VWR do surowic zwierzęcych.

Firma VWR oferuje różne rodzaje szkiełek mikroskopowych

W zależności od potrzeb kliknij jeden z poniższych selektorów:

Wybierz dedykowany selektor VWR, aby usprawnić wyszukiwanie właściwych wzorców. Pozwoli on wyszukać wzorce do HPLC (LiChroTest® i inne), PCB i PAH, a także wzorce według zastosowań —branża kosmetyczna, środowiskowa i wiele innych.

Selektor „Zlewki” przyspieszy wyszukiwanie odpowiednich zlewek. Filtry takie jak materiał, pojemność, kolor oraz marka pomogą w doborze produktu.