Szeroka gama wzorców współczynnika załamania (1,34325–1,65808 ŋD)

Pełna gama 25 wzorców na bazie rozpuszczalników, stabilizowanych sacharozą w temp. 20°C

Tych 25 wzorców współczynnika załamania można używać z refraktometrami dowolnej marki.

  • Jedna z najszerszych gam dostępnych na rynku
  • Dostarczane w poręcznej wysokiej jakości butelce 15 ml z wkraplaczem
  • Niepewność pomiaru do ±0,00014 ŋD
  • Spójność produktu: niezależna, legalizowana, certyfikowana
  • Certyfikat analizy oraz karty charakterystyki dostępne online
 
  Opis Współczynnik załamania Opak. Nr kat. Cena promocyjna Ilość
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,38779 nD 15 ml 85114.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,40485 nD 15 ml 85115.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20 °C, na bazie rozpuszczalników 1,42345 nD 15 ml 85116.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,44468 nD 15 ml 85117.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,46768 nD 15 ml 85118.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,49672 nD 15 ml 85119.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,50044 nD 15 ml 85120.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,51726 nD 15 ml 85121.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,53660 nD 15 ml 85122.015E  
  Wzorzec współczynnika załamania w temp. 20°C, na bazie rozpuszczalników 1,65808 nD 15 ml 85123.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,34325 nD 15 ml 85124.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,34782 nD 15 ml 85125.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,34968 nD 15 ml 85126.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,35015 nD 15 ml 85127.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,35093 nD 15 ml 85128.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,35171 nD 15 ml 85129.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,35568 nD 15 ml 85130.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,37233 nD 15 ml 85131.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,38115 nD 15 ml 85132.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,39032 nD 15 ml 85133.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,39986 nD 15 ml 85134.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,40978 nD 15 ml 85135.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,42009 nD 15 ml 85136.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1,43080 nD 15 ml 85137.015E  
  Roztwór wzorcowy współczynnika załamania w temp. 20°C, stabilizowany sacharozą 1.44193 nD 15 ml 85138.015E