Serwis urządzeń i sprzętu laboratoryjnego

Click to watch a short video

VWRCATALYST pomaga w uproszczeniu zakupów sprzętu i urządzeń w laboratoriach i nie tylko w nich.

Nasz zespół specjalizujący się w znajdowaniu szybkich i trafnych rozwiązań odpowie na wszelkie Państwa potrzeby. Oferujemy również konsultacje oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Możemy zapewnić:

  • Zwiększenie efektywności poprzez utrzymywanie sprzętu zgodnie z wymogami
  • Optymalizację budżetu i maksymalizację inwestycji sprzętowych

Przy zastosowaniu działań akredytowanych ISO 9001 / IEC17025 oraz naszej wiedzy i doświadczenia, VWRCATALYST może być pierwszym punktem kontaktowym przy zaspokajaniu Twoich potrzeb sprzętowych.

Jesteśmy nastawieni na pomoc w następujących obszarach:

  • Instalacje: Po zakupie lub przeniesieniu urządzeń możemy je ponownie zainstalować, przeprowadzić niezbędne kalibracje, kwalifikacje oraz certyfikacje z wystawieniem dokumentacji w celu zapewnienia bezpiecznej i poprawnej pracy.
  • Kalibracje: Utrzymanie wymaganej dokładności urządzeń pomiarowych jest zapewniane okresowymi kalibracjami. Możemy dostosować rozwiązania do Państwa potrzeb, od podstawowego sprawdzenia dokładności, po kalibracje akredytowane wg ISO/IEC 17025.
  • Kwalifikacje i walidacje (IQ/OQ/PQ): Przeprowadzamy kwalifikacje sprzętów oraz walidacje systemów/procesów w celu ustalenia i zapewnienia zgodności z wymogami. Oferujemy pełny zakres działań serwisowych wliczając planowanie, tworzenie protokołów oraz ich wykonanie.
  • Konserwacje: Nasz program koncerwacji urządzeń zabezpiecza przed usterkami sprzętowymi i skraca czas przestojów. Jest kluczem do maksymalnego wydłużenia życia sprzętów i urządzeń.
  • Certyfikacja: Zapewniamy zgodność i bezpieczeństwo poprzez zastosowanie stref czystych, środowisk krytycznych oraz odpowiedniego sprzętu (komór laminarnych, wyciągów) testując, czyszcząc oraz certyfikując urządzenia.
  • Naprawy: Oferujemy profesjonalne działania serwisowe, które wydłuża przydatność do użycia posiadanych urządzeń. Zarówno w siedzibie serwisowej, jak również w miejscu użytkowania.
  • Działania gwarancyjne: VWR oferuje szeroki zakres urządzeń i sprzętów z pełną gwarancją producentów. Możemy pomóc i koordynować działania serwisowe np. poprzez kontrakty serwisowe.
  • Zarządzanie sprzętem: VWR może pomóc w zarządzaniu Państwa kapitałem sprzętowym. Nie trzeba pamiętać dat kalibracji i przeglądów orkesowych. Ma się pełny podgląd w czas pracy oraz przestojów urządzeń. Za pomocą najnowszego oprogramowania VEM działającego w "chmurze" oraz działu serwisowemu, oferujemy kompletne rozwiązania. Zainteresowany? Obejrzyj film i kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę dedykowaną oprogramowaniu VEM.

Sprzęt: serwis posprzedażowy

Posprzedażowy serwis techniczny – Nasz program całościowej opieki...

VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management to interfejs przeznaczony do użytku na tabletach przez użytkowników i dostawców usług...