Filtry Whatman™ do badania wody, powietrza i gleby

Dokładne i wiarygodne wyniki analiz są niezmiernie ważne podczas monitorowania powietrza, wody i gleby w badaniach środowiskowych. Firma GE ma świadomość, jak ważna jest pewność dotycząca skuteczności, powtarzalności i integralności próby na poszczególnych etapach filtracji. Niezależnie od tego, czy używasz jednego z naszych papierów ściernych, filtrów strzykawkowych czy innych produktów Whatman™, możesz mieć pewność, że dla firmy GE jakość ma ogromne znaczenie.

Badania wody   Badania powietrza   Badania gleby
   
NOWE filtry RTU* są już dostępne!
*Gotowe do użycia (ang. Ready-To-Use)
       

40-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i analizie prób środowiskowych w zaledwie 21 minut

Powrót na początek

Filtry Whatman™ do badania wody

Za pomocą filtrów Whatman™ można badać próbki zgodnie z wymogami dotyczącymi analizy środowiskowej wody, z uwzględnieniem następujących analiz:
 • analiza zawartości substancji stałych
 • analiza zawartości metali
 • analiza rozpuszczonych jonów
 • analiza zawartości rozpuszczonego węgla organicznego
 • analiza HPLC / UHPL / ICP-MS
 • analiza mikrobiologiczna

Firma Whatman™ opracowała specjalne filtry w celu zapewnienia dokładnych wyników i łatwości wykonania każdej analizy, nawet w przypadku próbek o kluczowym znaczeniu.

Przykładowo użycie filtrów z włókna szklanego 934-AH RTU, które są dostarczane w postaci wstępnie oczyszczonej i zważonej, umożliwia znaczną oszczędność czasu podczas analizy zawartości substancji stałych.

Filtry strzykawkowe GD/XP wraz z podwójną warstwą prefiltracyjną i membraną o średnicy porów wynoszącą 0,45 mikrona umożliwiają łatwą filtrację próbek trudnych do odfiltrowania. Dodatkowo polipropylenowa warstwa prefiltracyjna minimalizuje ilość wyekstrahowanych jonów, dzięki czemu możliwa jest analiza śladowych metali metodą ICP-MS. Dowiedz się, jak pomocne są nasze filtry Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP i GD/X™ oraz Mini-Uniprep!

Opinie klientów: filtry Whatman™ do badania jakości wody

Nowość: gama produktów RTU (gotowych do użycia) powiększyła się o filtry

Filtry GF/C RTU do rozpuszczonych i zawieszonych substancji stałych zgodne z normą EN 872
Filtry 934-AH RTU do substancji lotnych zgodne z normą US EPA Lab Standard Method 2540 (części C i D)

Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone, osuszone/ogrzane, schłodzone, poddane desykacji, zważone z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, umieszczone w naczyniach oznaczonych etykietami/kodami kreskowymi i w pudełku opatrzonym kodem kreskowym 

Zamów próbki filtrów Whatman do badania WODY

Oznaczanie całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych należy przeprowadzać z użyciem filtrów z włókna szklanego. Filtry z włókna szklanego 934-AH RTU są gotowe do użycia!Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/C, Whatman

Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych

Highlight 1:
Retencja bardzo drobnych cząstek stałych

Highlight 2:
Retencja cząstek o rozmiarze 1,2 µm

Norma zgodności metody:
EN 872

Nazwa filtra:
GF/C

Typ filtra:
Filtry z włókna szklanego

 Filtry z mikrowłókna szklanego bez spoiwa, klasa 934-AH, Whatman

Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych substancji stałych

Highlight 1:
Wysoka wydajność

Norma zgodności metody:
2540D

FNazwa filtra: 934-AH

Typ filtra: Filtr z włókna szklanego

 

Nowe filtry RTU do substancji lotnych są już dostępne

Filtry z mikrowłókna szklanego, 934-AH™ RTU, Whatman

Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych substancji stałych

Highlight 1:
Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone i zważone

Highlight 2:
Każda szalka oznaczona niepowtarzalnym kodem kreskowym

Norma zgodności metody:
2540D

Nazwa filtra: 934-AH RTU

Typ filtra: Filtr z włókna szklanego

Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/C RTU, Whatman

Zastosowanie:
Filtry do analizy całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych

Highlight 1:
Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone, osuszone, schłodzone i zważone

Highlight 2:
Utrata masy zgodnie z certyfikatem: < 0,017 mg/cm2 

Norma zgodności metody:
EN 872

FNazwa filtra:GF/C RTU

Typ filtra: Filtr z włókna szklanego

       

Wersja demonstracyjna filtrów z mikrowłókna szklanego, 934-AH™ RTU, Whatman


Analiza chemiczna jest powszechnie wykonywana z użyciem przyrządów analitycznych. Filtracja próbek wody przed wykonaniem analizy stanowi dobrą praktykę mającą na celu wykluczenie z analizy niepożądanych cząstek i ochronę delikatnych przyrządów przed potencjalnie szkodliwymi związkami.

W tej części przedstawiono filtry do:

 • oznaczania rozpuszczonych metali ciężkich (filtry strzykawkowe GD/XP™, wbudowane w układ filtry Polydisc™ GW i Polycap™ GW)
 • przygotowywania próbek do testów rozpuszczalności jonów (filtry strzykawkowe Anotop™ IC)
 • oznaczania rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) (filtry strzykawkowe Puradisc™ Aqua 30)

Filtry strzykawkowe, GD/XP™, Whatman

Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych metali ciężkich

Highlight 1:
Do próbek trudnych do filtrowania

Highlight 2:
Przeznaczone do analizy śladowych ilości metali

Nazwa filtra:
GD/XP™

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

 

Wbudowane w układ filtry Polydisc™ GW, Whatman

Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych metali ciężkich

Highlight 1:
Do próbek wody gruntowej

Nazwa filtra:
POLYDISC™ GW

Typ filtra:
FILTRY wbudowane w układ

 

Kapsułki do próbkowania wody gruntowej, Polycap™ GW, Whatman

Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych metali ciężkich

Highlight 1:
Do próbek wody gruntowej

Nazwa filtra:
POLYCAP™ GW

Typ filtra:
FILTRY wbudowane w układ

Filtry strzykawkowe, Anotop™, Whatman

Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonych jonów

Highlight 1:
Certyfikowane, z gwarancją niskich poziomów wymywania anionów

Nazwa filtra:
ANOTOP™ IC

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

 

Filtry strzykawkowe, Puradisc™ Aqua 30, Whatman

Zastosowanie:
Analiza rozpuszczonego węgla organicznego

Highlight 1:
Wstępnie czyszczone

Nazwa filtra:
PURADISC™ AQUA30

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

HPLC/UHPLC i inne techniki analityczne

W celu ochrony przyrządów i próbek należy stosować następujące filtry:

Filtry strzykawkowe, SPARTAN™, Whatman

Zastosowanie:
Niska zawartość substancji stałych

Highlight 1:
Zgodność z wymogami HPLC

Nazwa filtra:
SPARTAN

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

 

Filtry strzykawkowe, Puradisc™, Whatman

Zastosowanie:
Niska zawartość substancji stałych

Highlight 1:
Szeroki wybór membran, rozmiarów porów i średnic

Nazwa filtra:
PURADISC

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

 

Filtry strzykawkowe, GD/X™, Whatman

Zastosowanie:
Próbki trudne do filtrowania

Highlight 1:
Filtr z warstwą prefiltracyjną wykonaną z włókna szklanego

Highlight 2:
Przetwarzanie od trzech do siedmiu razy więcej objętości próbki w porównaniu do standardowych filtrów strzykawkowych

Nazwa filtra:
GD/X

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

Filtry strzykawkowe, GD/XP™, Whatman

Zastosowanie:
Próbki trudne do filtrowania

Highlight 1:
Z polipropylenową warstwą prefiltracyjną

Highlight 2:
Minimalizacja poziomu ekstrahowalnych jonów

Nazwa filtra:
GD/XP

Typ filtra:
FILTRY STRZYKAWKOWE

 

Filtry strzykawkowe, Mini-UniPrep™ G2

Zastosowanie:
Autosamplery HPLC/GC

Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem

Highlight 2:
Ze SZKLANĄ fiolką do autosamplera

Nazwa filtra:
MINIUNIPREP G2

Typ filtra:
FILTRY BEZSTRZYKAWKOWE

 

Filtry bezstrzykawkowe, Mini-UniPrep™

Zastosowanie:
Autosamplery HPLC/GC

Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem

Highlight 2:
Z PLASTIKOWĄ fiolką do autosamplera

Nazwa filtra:
MINIUNIPREP

Typ filtra:
FILTRY BEZSTRZYKAWKOWE

Analityczny raport naukowy

Wersja demonstracyjna filtra strzykawkowego GD/X™ Whatman


Wersja demonstracyjna filtrów Mini-UniPrep™ Whatman

Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Kontakt

Powrót na początek

Filtry Whatman™ do badania powietrza

Monitorowanie jakości powietrza nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na wysoką zawartość zanieczyszczeń w powietrzu. Źródła emisji tych zanieczyszczeń mogą być naturalne lub pochodzić z przemysłu, rolnictwa czy natężenia transportu. Kluczowym obiektem zainteresowania w monitorowaniu środowiska i powiązanych badaniach stały się ultradrobne cząstki stałe (UFP), ponieważ wykazano, że mają one potencjalnie istotny wpływ na jakość powietrza i zdrowie.

Monitorowane muszą być też metale ciężkie, związki organiczne i nieorganiczne, takie jak ozon, lotne związki węgla, SO2, NO2, CO, benzoesan lub azbest.

Firma Whatman™ oferuje dedykowane filtry do monitorowania cząstek stałych (ręcznego i automatycznego), próbkowania w środowiskach normalnych i agresywnych, testów radioaktywności, zawartości metali i azbestu.

Wybierz spośród 13 różnych typów filtrów Whatman™ do badania powietrza:

 • PM2,5
 • GF/A
 • EPM 2000
 • GF10
 • Membrany TE
 • Filtry z włókna kwarcowego QM-A
 • Filtry z włókna kwarcowego QM-H
 • Gilzy kwarcowe QM-A
 • Gilzy kwarcowe QM-H
 • Rolki z mikrowłókna szklanego
 • WME
 • Membrany Nucleopore™
 • Membrany Cyclopore™

Zamów próbki filtrów Whatman do badania POWIETRZA

Próbkowanie ręczne w normalnych środowiskach

Filtry z włókna szklanego ze spoiwem, klasa GF 10, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)

Highlight 1:
Niezwykła stabilność mechaniczna

Highlight 2:
Temp. do 180°C

Nazwa filtra:
GF10

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

 

Gilzy ekstrakcyjne, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)

Highlight 1:
Do gazów odlotowych

Highlight 2:
Temp. do 500°C

Nazwa filtra:
Gilzy z włókna szklanego

Typ filtra:
Gilzy z włókna szklanego

 

Filtry membranowe, PTFE, seria TE, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)

Highlight 1:
Wysoka zgodność chemiczna

Highlight 2:
Niskie zakłócenia chemiczne w tle

Nazwa filtra:
TE PTFE

Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE PTFE

Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)

Highlight 1:
Do oznaczania grawimetrycznego, PM10

Highlight 2:
Wysoka prędkość przepływu

Nazwa filtra:
GF/A

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

 

Filtry z mikrowłókna szklanego do badania powietrza, klasa EPM 2000, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)

Highlight 1:
Do oznaczania grawimetrycznego, PM10

Highlight 2:
Stosowane w przyrządach do analizy powietrza pod kątem cząstek PM-10

Nazwa filtra:
EPM2000

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

 

Filtry membranowe do badania powietrza, PTFE, klasa PM 2,5, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (normalne środowisko)

Highlight 1:
Do oznaczania cząstek PM 2,5. Wysoka zgodność chemiczna

Highlight 2:
Niskie zakłócenia chemiczne w tle

Norma zgodności metody:
EPA PM 2.5 (wymogi 40 CFR, część 50, Załącznik L)

Nazwa filtra:
PM 2.5 PTFE

Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE PTFE

Próbkowanie ręczne w środowiskach agresywnych

Filtry z mikrowłókna kwarcowego do badania powietrza, klasa QM-A, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (środowisko agresywne)

Highlight 1:
Do gazów odlotowych. Kwarc wysokiej czystości.

Highlight 2:
Temp. do 800°C

Nazwa filtra:
QM-A

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

 

Filtry wykonane z włókna kwarcowego o wysokiej czystości do badania powietrza, klasa QM-H, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (środowisko agresywne)

Highlight 1:
Kwarc o czystości 100%

Highlight 2:
Temp. do 900°C

Typ filtra:
QM-H

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

 

Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie ręczne cząstek stałych obecnych w powietrzu (środowisko agresywne)

Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości. Do gazów odlotowych.

Highlight 2:
Temp. do 800°C

Nazwa filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

Próbkowanie automatyczne

Filtry z włókna szklanego ze spoiwem, klasa GF 10, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie automatyczne cząstek stałych obecnych w powietrzu

Highlight 1:
Niezwykła stabilność mechaniczna

Highlight 2:
Temp. do 180°C

Nazwa filtra:
ROLKI GF10

Typ filtra:
ROLKI Z MIKROWŁÓKNA SZKLANEGO

Próbkowanie do analizy radioaktywności i zawartości metali

Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie powietrza zanieczyszczonego substancjami radioaktywnymi

Highlight 1:
Przeznaczone do pochłaniania radioaktywnego jodu

Highlight 2:
Wysoka prędkość przepływu

Nazwa filtra:
GF/A

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

 

Zróżnicowane pod względem zastosowania sączki papierowe, klasa 72, Whatman

Zastosowanie:
Próbkowanie powietrza zanieczyszczonego substancjami radioaktywnymi

Highlight 1:
Przeznaczone do pochłaniania radioaktywnego jodu

Nazwa filtra:
Klasa 72

Typ filtra:
SĄCZKI PAPIEROWE Z WŁÓKNA SZKLANEGO/CELULOZY

Filtry do oznaczania zawartości metali w cząstkach stałych obecnych w powietrzu

Filtry membranowe, mieszane estry celulozy, Whatman

Zastosowanie:
Filtry do oznaczania zawartości metali w cząstkach stałych obecnych w powietrzu

Highlight 1:
Wysoka prędkość przepływu i wytrzymałość

Highlight 2:
Szeroki zakres porowatości

Nazwa filtra:
MCE

Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE Z MIESZANINY ESTRÓW CELULOZY


Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z kominów, rur spalinowych i aerozoli wymaga filtrów odpornych na substancje chemiczne i wysokie temperatury. Do tych zastosowań wymagana jest także wysoka czystość.

Filtry do analizy zawartości metali ciężkich

Filtry z mikrowłókna kwarcowego do badania powietrza, klasa QM-A, Whatman

Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich

Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości

Highlight 2:
Temp. do 800°C

Nazwa filtra:
QM-A

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

 

Filtry wykonane z włókna kwarcowego o wysokiej czystości do badania powietrza, klasa QM-H, Whatman

Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich

Highlight 1:
Kwarc o czystości 100%

Highlight 2:
Temp. do 900°C

Typ filtra:
QM-H

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

 

Filtry z mikrowłókna szklanego do badania powietrza, klasa EPM 2000, Whatman

Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich

Highlight 1:
Szczegółowa analiza chemiczna zanieczyszczeń śladowych

Highlight 2:
Stosowane w przyrządach do analizy powietrza pod kątem cząstek PM-10

Nazwa filtra:
EPM2000

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman

Zastosowanie:
Analiza zawartości metali ciężkich

Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości. Przeznaczony do ekstrakcji rozpuszczalnikami i badania powietrza.

Highlight 2:
Temp. do 800°C

Nazwa filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

Filtry do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych

Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman

Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych

Highlight 1:
Wysoka prędkość przepływu

Nazwa filtra:
GF/A

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

 

Filtry membranowe, PTFE, seria TE, Whatman

Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych

Highlight 1:
Zwiększona wytrzymałość na agresywne środowiska badania

Highlight 2:
Wysoka zgodność chemiczna

Typ filtra:
TE PTFE

Typ filtra:
FILTRY MEMBRANOWE PTFE

 

Filtry z mikrowłókna kwarcowego do badania powietrza, klasa QM-A, Whatman

Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych

Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości

Highlight 2:
Temp. do 800°C

Nazwa filtra:
QM-A

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

Filtry wykonane z włókna kwarcowego o wysokiej czystości do badania powietrza, klasa QM-H, Whatman

Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych

Highlight 1:
Kwarc o czystości 100%

Highlight 2:
Temp. do 900°C

Nazwa filtra:
QM-H

Typ filtra:
FILTRY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

 

Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman

Zastosowanie:
Do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych

Highlight 1:
Kwarc wysokiej czystości. Przeznaczony do ekstrakcji rozpuszczalnikami i badania powietrza.

Highlight 2:
Temp. do 800°C

Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO

Typ filtra:
GILZY Z WŁÓKNA KWARCOWEGO


Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Kontakt

Powrót na początek

Filtry Whatman™ do badania gleby

Z punktu widzenia środowiska gleba stanowi główny element ekosystemu wraz z wodą, powietrzem i organizmami żywymi, dlatego wymaga konserwacji i ochrony przed degradacją. Z drugiej strony stosowanie nawozów w rolnictwie znacznie zwiększa produktywność gleb i ,co za tym idzie, ich płodność.

Analiza próbek gleby wymaga w pierwszej kolejności ekstrakcji z matrycy związków chemicznych z użyciem modulacji pH i ciepła oraz ich zagęszczenia. W próbkach gleby należy oznaczyć zawartość azotu, pestycydów, fosforu, zatrzymanych substancji stałych i roztworów klarowanych oraz pH. Firma Whatman™ zapewnia odpowiedni produkt do każdej analizy.

Zamów próbki filtrów Whatman do badania GLEBY

Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla

Oznaczanie zawartości azotu w glebie przeprowadza się zazwyczaj metodą Kjeldahla, która obejmuje pobieranie dokładnej ilości próbki gleby przed przeniesieniem jej do probówki do mineralizacji. Do tego zastosowania należy stosować łódeczki do odważania materiału o niskiej zawartości azotu Whatman™, a następnie odfiltrować próbkę na sączku do analizy jakościowej.

Sączki papierowe do analizy jakościowej, standardowa klasa, klasa 4 i 4V, Whatman

Zastosowanie:
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla

Highlight 1:
Do filtrowania próbek przed analizą

Nazwa filtra:
Klasa 4

Typ filtra:
SĄCZEK PAPIEROWY

 

Łódeczki do odważania do metody Kjeldahla, Whatman

Zastosowanie:
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla

Highlight 1:
Niska zawartość azotu

Typ filtra:
Klasa 609

Typ filtra:
ŁÓDECZKI DO ODWAŻANIA


Przed wykonaniem analizy, np. metodą chromatografii gazowej (GC), próbki gleby można przygotować z użyciem ekstrakcji metodą Soxhleta lub roztwarzania falami mikrofalowymi. Do tej metody często stosuje się gilzy ekstrakcyjne. Aby usunąć drobne cząstki stałe i chronić urządzenie do chromatografii gazowej, należy używać specjalnych filtrów strzykawkowych.

Gilzy ekstrakcyjne, Whatman

Zastosowanie:
Ekstrakcja metodą Soxhleta

Nazwa filtra: GILZY KOMÓRKOWE
Typ filtra: GILZY CELULOZOWE


Większość badań substancji śladowych opiera się na ekstrakcji gleby i pomiarze stężenia substancji śladowych w fazie ciekłej z użyciem atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES). Zasadniczo próbka musi być odfiltrowana na sączku papierowym do analizy jakościowej lub filtrze z włókna szklanego, aby upewnić się, że nie zablokuje nebulizatorów i nie będzie zakłócać iniekcji do urządzenia analitycznego. W przypadku roztwarzania próbki wodą królewską można odfiltrować próbkę na bezpopiołowym sączku papierowym.

Filtry strzykawkowe, SPARTAN™, Whatman

Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia

Highlight 1:
Zgodność z wymogami HPLC

Nazwa filtra:
SPARTAN

Typ filtra:
Filtr z włókna szklanego

 

Filtry strzykawkowe, Puradisc™, Whatman

Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia

Highlight 1:
Szeroki wybór membran, rozmiarów porów i średnic

Nazwa filtra:PURADISC

Typ filtra:Filtr z włókna szklanego

 

Filtry strzykawkowe, GD/X™, Whatman

Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia

Highlight 1:
Filtr z warstwą prefiltracyjną wykonaną z włókna szklanego

Highlight 2:
Przetwarzanie od trzech do siedmiu razy więcej objętości próbki w porównaniu do standardowych filtrów strzykawkowych

Nazwa filtra:
GD/X

Typ filtra:
Filtry strzykawkowe

Filtry strzykawkowe, GD/XP™, Whatman

Zastosowanie:
Próbki trudne do filtrowania

Highlight 1:
Z polipropylenową warstwą prefiltracyjną

Highlight 2:
Minimalizacja poziomu ekstrahowalnych jonów

Nazwa filtra:
GD/XP

Typ filtra:
Filtry strzykawkowe

 

Filtry bezstrzykawkowe, Mini-UniPrep™ G2, Whatman

Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia

Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem

Highlight 2:
Ze SZKLANĄ fiolką do autosamplera

Nazwa filtra:
MINIUNIPREP G2

Typ filtra:
Filtr z włókna szklanego

 

Filtry bezstrzykawkowe, Mini-UniPrep™, Whatman

Zastosowanie:
Spektrofotometria i chromatografia

Highlight 1:
Fiolka do autosamplera z filtrem

Highlight 2:
Z PLASTIKOWĄ fiolką do autosamplera

Nazwa filtra:
MINIUNIPREP

Typ filtra:
Filtr z włókna szklanego

Wersja demonstracyjna filtra strzykawkowego GD/X™ Whatman


Wersja demonstracyjna filtrów Mini-UniPrep™ Whatman

Badanie zawartości fosforu w glebie służy do określania ilości nawozu fosforowego wymaganego do uzyskania maksymalnego wzrostu roślin. W celu oznaczenia zawartości fosforu wykonuje się ekstrakcję gleby za pomocą roztworu chemicznego, a fosfor w ekstrakcie jest mierzony metodą kolorymetryczną. Przed wykonaniem analizy zazwyczaj wymagana jest filtracja ekstraktu na sączku papierowym do analizy jakościowej. W przypadku automatycznej metody oznaczania stężenia fosforu może być wymagany sączek papierowy odporny na kwasy.

Sączki papierowe do analizy ilościowej, bezpopiołowe, klasa 41, Whatman

Zastosowanie:
Kolorymetria do analizy zawartości fosforu

Nazwa filtra: Klasa 41
Typ filtra: SĄCZEK PAPIEROWY


pH gleby odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu przez glebę minerałów. Niektóre rośliny mają określone wymagania dotyczące pH podłoża. Istnieją różne sposoby pomiaru pH gleby. Papierek lakmusowy/pH to szybka i niedroga metoda zbadania pH gleby w przypadku, gdy niedostępny jest pehametr lub gdy nie są wymagane bardzo dokładne wartości pomiarów. Podczas przygotowywania próbki gleby należy użyć papieru do ważenia przed dodaniem wody. Do usunięcia niepotrzebnych cząstek z zawiesiny można skorzystać z sączków papierowych.

Papierki wskaźnikowe pH, Whatman

Zastosowanie:
Analiza pH

Highlight 2:
Wskaźniki uniwersalne

Nazwa filtra:
PHANPEHA

Typ filtra:
PAPIERKI WSKAŹNIKOWE


W wielu metodach badawczych przed analizą wymagana jest separacja komponentów ciekłych roztworu od zawieszonych substancji stałych. Firma GE oferuje bogaty wybór celulozowych filtrów o różnych prędkościach przepływu, wydajności i odporności chemicznej.

Sączki papierowe: przewodnik dotyczący doboru

Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Kontakt