Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Poznań 2016

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Poznań 2016

Szanowni Państwo,

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców odbyło się 05.11.2016 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sympozjum było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań, wymiany doświadczeń jak i integracji młodego środowiska naukowego.

Obszarami konferencji były tematy związane z następującymi dziedzinami:

  • Nauki chemiczne
  • Nauki biologiczne
  • Nauki fizyczne i techniczne.

Dziękujemy pracownikom Uniwersytetu za umożliwienie współtworzenia tego Wydarzenia, a Państwu za aktywny udział i wymianę cennych doświadczeń.