Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Polityka poszanowania prywatności

Polityka poszanowania prywatności

Strona pl.vwr.com została stworzona w taki sposób, aby zawarte na niej informacje poufne nie były ogólnodostępne. Możecie Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub katalogów, które są na niej dostępne bez podawania jakichkolwiek poufnych informacji o sobie. Aby móc korzystać z większej ilości dostępnych funkcji, prosimy jednak o zarejestrowanie się.

Wykorzystanie danych

1.      INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS PROCESU ZAMAWIANIA ORAZ INNYCH OPERACJI Po zalogowaniu się na stronie pl.vwr.com, zbieramy od Państwa podstawowe informacje. Nie odsprzedajemy zebranych informacji ani nie udostępniamy ich osobom trzecim. Służą one jedynie do prawidłowej realizacji Państwa zamówienia. Po zalogowaniu oraz podaniu swojego adresu mailowego, firma VWR po wyrażeniu przez Państwa zgody, może okazjonalnie przesyłać Państwu wiadomości drogą elektroniczną z informacją o nowych produktach, ich cenach oraz usługach, jakie oferujemy. Taka wiadomość może zawierać reklamy autoryzowanych dostawców VWR. W każdym czasie po zarejestrowaniu się będziecie Państwo mieli możliwość zrezygnowania z otrzymywania wymienionych wiadomości. W tym celu wystarczy zmienić ustawienia w swoim profilu lub odpowiedzieć na pierwszą wiadomość email, jaką otrzymacie Państwo od VWR. Jeżeli na początku współpracy z nami nie zrezygnujecie Państwo z otrzymywania newslettera, możecie nadal zablokować wiadomości tego typu stosując się do instrukcji podanych na dole takowej wiadomości. Użytkownicy mają również możliwość wyłączenia funkcji otrzymywania wiadomości email związanych ze złożonymi zamówieniami.

2.      INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS PROMOCJI Informacje, o których była mowa powyżej, mogą być również zbierane za pomocą mailingu bezpośredniego, elektronicznych oraz internetowych kampanii, jak również przez e-newsletter, ankiety konsumenckie oraz prośby o literaturę i wsparcie. W momencie, gdy odpowiecie Państwo na kampanię promocyjną, firma VWR zbiera informacje kontaktowe oraz informacje dodatkowe, które pozwalają nam zbadać skuteczność promocji. Udzielenie informacji na temat swoich danych kontaktowych oraz adresu email jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących nowych produktów, cen, usług oraz reklam od autoryzowanych dostawców VWR. Firma VWR nie będzie przekazywała Państwa nazwisk, treści informacji mailowych, adresów mailowych oraz innych informacji kontaktowych osobom trzecim, z wyjątkiem akcji promocyjnych organizowanych wspólnie przez VWR oraz te osoby trzecie, o czym będziecie Państwo każdorazowo informowani. Państwa dane kontaktowe, które zdobędziemy podczas akcji promocyjnej, mogą zostać dostarczone naszemu autoryzowanemu dostawcy w momencie, kiedy będzie on odpowiedzialny za dostarczanie do Państwa darmowych produktów, próbek, informacji, itd. W każdym momencie możecie Państwo poprosić o wykreślenie z naszej listy mailingowej (instrukcje znajdują się poniżej). Na naszej stronie umieszczamy również ankiety. Zbieramy informacje, aby lepiej zrozumieć naszych klientów. Taki sposób pozyskiwania informacji pozwoli nam podwyższyć jakość naszych usług.

3.      DANE OSOBOWE Podczas rejestracji oraz przy innych formach kontaktu z VWR wymagamy podania danych osobowych takie jak imię i nazwisko osoby kontaktowej w Państwa firmie. Zadbamy o to, by dane, o których mowa powyżej, były traktowane zgodnie z unijnymi dyrektywami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Linki

Na stronie pl.vwr.com umieszczone są linki, które prowadzą do innych stron internetowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że klikając na link obecny na naszej stronie, opuszczacie Państwo stronę pl.vwr.com i wchodzicie na całkiem inną. Taka strona może prowadzić inną politykę prywatności niż firma VWR. VWR nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszane na innych stronach, ani też za bezpieczeństwo danych podawanych administratorom tych stron. 

Dane dotyczące procesu logowania

Zbieramy również dane dotyczące częstotliwości logowania się na naszej stronie. Nie powiązujemy zebranych danych z poszczególnymi osobami. Badanie częstotliwości logowania na stronie pl.vwr.com służy do zwiększania jakości naszych usług. Wszystkie nasze działania prowadzone są bez ingerencji w Państwa dane osobowe. Informacje, jakie zbieramy, to adresy IP, rodzaje używanych wyszukiwarek oraz podstrony naszej strony internetowej, jakie Państwo odwiedzacie.

Odpowiedzialność

Niniejsza strona zapewnia darmowe usługi użytkownikom i przedstawia naszą kompleksową ofertę. W tym celu, robimy co w naszej mocy, aby zapewnić jej bezproblemowe działanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za pośrednią czy bezpośrednią szkodę, włączając w to szkodę przypadkową, utracone korzyści, oraz wszystkie koszty związane z dostępem, użyciem lub niemożnością użycia naszej strony internetowej lub innej strony, która jest z nią powiązana, lub  produktów bądź usług i informacji, które wyświetlane są na powyższych stronach, bez względu na to czy odpowiedzialność odszkodowawcza jest konsekwencją udzielonych gwarancji, zawartych umów czy czynów niedozwolonych, Zgodnie z powyższym, wszelkie przypadki korzystania z naszej strony lub innych stron, powiązanych ze stroną pl.vwr.com, oraz ich zawartość dokonywane jest na ryzyko użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia się od wszelkich strat lub kosztów będących konsekwencją korzystania z naszej strony internetowej.

Produkty i usługi

Zamówienie lub sprzedaż jakichkolwiek produktów i usług od firmy VWR International podlegają standardowym zasadom współpracy naszej firmy. Produkty oraz usługi oferowane na niniejszej stronie mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Zastrzegamy sobie możliwość dodawania, usuwania lub modyfikacji produktów i usług na stronie, co nie oznacza jednak obowiązku jej regularnego odświeżania.

Prawa autorskie i logo firmy

Niniejsza strona oraz informacje na niej zawarte służą do celów informacyjnych, a ich przetwarzanie jest surowo zabronione. Wszystkie znaki firmowe oraz logotypy są zarejestrowanymi znakami należącymi dla VWR lub osób trzecich. Nic, co znajduje się na poniższej stronie, nie powinno być interpretowane jako dające użytkownikom prawo do nich, a ich użycie jest surowo zabronione.

Bezpieczeństwo przepływu informacji

Wszystkie uzyskane przez nas informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Nasza strona jest okresowo sprawdzana pod kątem potencjalnego łamania zasad bezpieczeństwa. Naszym aktualnym oprogramowaniem jest Secured Socket Layer (SSL). Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany powyższych warunków w każdym momencie, o którym to fakcie będziecie Państwo każdorazowo informowani.