Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń

Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń W cleanroomach oraz środowiskach kontrolowanych istotne jest, aby możliwie zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia dla produktów wrażliwych oraz personelu.

Kontrola zanieczyszczeń oraz niedopuszczalnych zmian w otoczeniu (wilgotność, temperatura, przepływ powietrza) wymaga najwyższych standardów staranności.