Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Badanie żywności i napojów

Odczynniki do oznaczania wody metodą Karla Fischera

Przeznaczone dla chemików analitycznych, którzy zawsze potrzebują precyzyjnych informacji dotyczących zawartości wody

WAŻNE DO 30/06/2017

Przenośny gęstościomierz Densito 30PX

Dokładny i precyzyjny — ręczny cyfrowy pomiar gęstości na miejscu lub w terenie

WAŻNE DO 30/06/2017

Testery serii Pocket Pro+ do pomiaru pH, przewodności, TDS, zasolenia i temperatury

Zestaw startowy z roztworami kalibracyjnymi — gotowy do użytku

WAŻNE DO 30/06/2017

Analizatory wilgotności VWR® z ekranem dotykowym — MBT 62L, MBT 64M, MBT 163L i MBT 163M

Wagosuszarki do pomiaru wilgotności z halogenowym promiennikiem podczerwieni

WAŻNE DO 31/05/2017