Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Wsparcie nauki

Wsparcie nauki

VWRCATALYST wspiera badania laboratoryjne w jednostkach naukowych i edukacyjnych poprzez zapewnienie wsparcia w siedzibie klienta.

Zatrudniamy, zarządzamy i rozwijamy wykwalifikowaną kadrę naukowców z tradycyjnych i nowych dyscyplin naukowych.

VWRCATALYST zapewnia dużą elastycznosć i pozwala na:

  • Dodawanie, przesuwanie lub dzielenie zasobów w zależności od potrzeb
  • Szybką reakcję na nowe wyzwania badawcze
  • Zarządzanie i ulepszanie jakości i efektywności w procesach badawczych
  • Restructure teams while maintaining continuity with VWRCATALYST support staff
  • Drive cost savings in recruiting and human resources infrastructure

Nasz model zarządzania serwisem zawiera systemy i procesy, które ewoluują i są rozwijane tak, aby usprawnić Państwa biznes.

Opracowujemy standardowe procedury operacyjne (SPO), umowy serwisowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), dzięki czemu możemy mierzyć zwrot uzyskany z Państwa inwestycji. Dzięki metodologii konsultacji Lean Six Sigma pomagamy usprawnić badania naukowe i procesy zarządzania laboratorium.

Success Stories: Wsparcie naukiHodowle komórkowe

Includes maintaining primary, secondary and backup cell lines; scientific collaboration to develop cell lines; thawing, expanding, feeding and freeze-down; preparing and delivering cell aliquots; setup of routine cell-based assays; and lab record keeping.

Biblioteka związków

Includes maintaining compound library; sample registration, barcoding and storage; dispensing and weighing solid materials; dissolution; plate preparation; operating liquid handling equipment; sample delivery; lab record keeping; standard operating procedures (SOP) for regulated substances; maintaining lab consumables and equipment; and scientific collaboration with teams.

Wsparcie w przygotowaniu pożywek

Includes complex scientific media preparation; scientific collaboration to prepare experimental media; maintaining media stocks, ingredients and reagents; establishing aseptic protocols; following QA/QC procedures; maintaining lab consumables and equipment; and lab record keeping.

Testy biologiczne

Includes DNA/RNA extractions; PCR and gel electrophoresis; genotyping; protein assays; sample preparation; protein purification; scientific collaboration to develop assays; maintaining lab consumables and equipment; lab record keeping; and preparing study reports.

Wsparcie badań chemicznych

Includes sample preparation; wet chemistry; titration, pH, viscosity, solubility, refractive index, and colorimetric analyses; operation of advanced equipment including HPLC, GC, IR, NMR, and mass spectrometry; scientific collaboration to develop methods; performance of basic scientific calculations; lab record keeping; preparing analysis reports; and maintaining lab consumables and equipment.

Zarządzanie wyposażeniem laboratorium typu Open Access

Includes management of an open lab area with shared equipment; managing the allocation of time to users; providing training with regard to specific laboratory rules; in-lab Environmental, Health and Safety; use of systems and equipment; providing equipment usage support; and serving as the point of contact for all questions and supporting demands of users. Our Open Lab Access Managers regularly hold a Bachelor's or Master's degree in a scientific field of study.