Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Alfa Aesar

Alfa Aesar

Oferta firmy Alfa Aesar obejmuje 46 000 produktów, w tym odczynniki chemiczne, metale i produkty do prac badawczych i rozwojowych z dziedziny nauk przyrodniczych.

Chemia analityczna

Analityczne produkty grafitowe, roztwory wzorcowe do oznaczania przewodności, spektroskopia w podczerwieni, roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas, roztwory wzorcowe do spektrofotometrii absorpcyjnej atomowej, materiały do oznaczania pH, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), roztwory wzorcowe wieloelementowe, wskaźniki i barwniki, roztwory wolumetryczne, kwasy i zasady, roztwory wzorcowe do fluorescencji rentgenowskiej. Wszystko, czego potrzebujesz do swojego zastosowania analitycznego, w tym produkty słynnej marki Specpure® firmy Alfa Aesar. Ogólna chemia analityczna, taka jak odczynniki do oznaczania pH, odczynniki do spektroskopii, wskaźniki i barwniki, roztwory wolumetryczne oraz kwasy i zasady.

Katalizatory

Ferroceny, produkty ogniw paliwowych (HiSpec i HiFuel), zmiatacze metali, metale szlachetne i katalizatory do zastosowań w chemii metaloorganicznej.

Niezbędne laboratoryjne materiały eksploatacyjne

Osuszacze, adsorbenty i wskaźniki. Odkryj ofertę niezbędnych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych firmy Alfa Aesar.

Nauki przyrodnicze

Antybiotyki, odczynniki biochemiczne, bufory, enzymy i inhibitory i wiele innych do prowadzenia badań z dziedziny biologii komórkowej i molekularnej, biomedycyny, proteomiki, genomiki, immunologii itp.

Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki ACS, rozpuszczalniki półprzewodnikowe, rozpuszczalniki spektrofotometryczne, rozpuszczalniki środowiskowe, związki fluorowcowane. Rozpuszczalniki firmy Alfa Aesar charakteryzujące się parametrami, których poszukujesz do swojego zastosowania.

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

Roztwory wzorcowe Specpure®

Produkty słynnej marki Specpure® firmy Alfa Aesar obejmujące roztwory wzorcowe AAS, analityczne produkty grafitowe, roztwory wzorcowe do oznaczania przewodności, roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas, roztwory wzorcowe do absorpcji atomowej, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe, roztwory wzorcowe do fluorescencji rentgenowskiej (XRF), roztwory wzorcowe środowiskowe, roztwory wzorcowe nieorganiczne do analiz wody, roztwory wzorcowe olejowe, roztwory wzorcowe plazmowe i roztwory wzorcowe lepkości ropy naftowej

Chemia syntetyczna

Wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia reakcji chelatacji, utleniania i redukcji.