Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Chromatografia

Chromatografia

VWR dostarcza pełną gamę produktów wysokiej jakości, w tym rozpuszczalniki o czystości analitycznej, kolumny chromatograficzne i materiały eksploatacyjne, dla dokładnych wyników w różnych zastosowaniach analitycznych.

Analityczna chromatografia cieczowa

Jeśli chodzi o wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), firma VWR oferuje jedną z największych dostępnych gamę produktów. Wszystko, od rozpuszczalników i kolumn, po fiolki, strzykawki i inne produkty przedstawione w naszej specjalistycznej sekcji poświęconej chromatografii.

Chromatografia jonowa

Powszechne roztwory wzorcowe do wielu zastosowań, takich jak analiza nieorganicznych anionów i kationów, kwasów organicznych, węglowodanów, aminokwasów, białek, kwasów tłuszczowych, polisacharydów, polifosforanów, substancji powierzchniowo czynnych i wielu innych.

Rozpuszczalniki i odczynniki do HPLC preparatywnej i typu flash

Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa jest ważną techniką w branży środowiskowej i produkcji napojów, w których jest wykorzystywana do separacji i identyfikacji związków o wyższej temperaturze wrzenia, zwykle lotnych lub półlotnych, takich jak lotne związki organiczne czy trwałe zanieczyszczenia organiczne.

Chromatografia cienkowarstwowa

Chromatografia cieknowarstwowa (TLC) i wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) są często określane jako chromatografia planarna. Firma VWR oferuje szeroką gamę rozpuszczalników AnalaR NORMAPUR do chromatografii cienkowarstwowej.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.