Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Bio Chrom

Bio Chrom

Firma VWR oferuje serię produktów do oczyszczania białek, opartą na różnych technologiach o udowodnionej skuteczności, jak IEX, ultrafiltracja, dializa i oczyszczanie metodą powinowactwa.

Technologia powinowactwa może być wykorzystana do izolacji określonych molekuł z mieszaniny (np. oczyszczanie His Bind®), wychwytu żądanej molekuły w badaniach interakcji (np. immobilizacji na żywicy GST Bind™) lub usuwania składnika reakcji (np. usuwania proteazy za pomocą zestawów do wychwytu związków rozszczepiających). W przypadku białek rekombinowanych dodatek znaczników fuzyjnych przy użyciu odpowiednich wektorów ekspresji umożliwia oczyszczanie metodą powinowactwa z zastosowaniem różnych strategii.

Nasza gama matryc do chromatografii powinowactwa do immobilizowanego metalu (IMAC) do oczyszczania białek fuzyjnych His Tag® jest najszerszą na rynku. Obejmuje żywice His Bind na bazie agarozy, wstępnie związaną, nie ługującą żywicę His bind Ni-NTA, kulki agarozowe His Mag™ oparte na zasadzie wiązania magnetycznego, szybkie kolumny i kasety ze wstępnie związaną żywicą His Bind na bazie celulozy oraz żywicę metakrylanową His Bind Fractogel®, która umożliwia stosowanie wyższych ciśnień i pojemności. Inne żywice powinowactwa na bazie agarozy umożliwiają szybkie oczyszczanie białek fuzyjnych GST·Tag™, S·Tag™ oraz T7·Tag®.

OTWÓRZ DZIAŁ OCZYSZCZANIA BIAŁEK MIKROSTRONY NAUK PRZYRODNICZYCH