Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Przygotowanie próbek

Przygotowanie próbek

Celem przygotowania próbek jest usunięcie interferujących składników próbki oraz selektywne wzbogacenie jej w substancje poddawane analizie.

Wraz ze stale rosnącą liczbą próbek poddawanych analizie z pomocą przychodzi rozwój wysokosprawnych przyrządów analitycznych, wysokoczułych detektorów oraz postęp w dziedzinie kompilacji danych pomiarowych. W tym zakresie firma VWR oferuje wszystkie potrzebne wyroby.