Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Chromatografia cienkowarstwowa TLC

Chromatografia cienkowarstwowa TLC

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) oraz wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa HPTLC) często są określane mianem chromatografii planarnej. Jest to nowoczesna klasyczna technika separacji, uznana na całym świecie oraz wyróżniająca się elastycznością, wiarygodnością i efektywnością kosztową.

 Chromatografia cienkowarstwowa zapewnia:

  • olbrzymią elastyczność,
  • tanie metody rozdziału bez konieczności stosowania wyrafinowanych przyrządów (tylko TLC),
  • w identycznych warunkach można jednocześnie rozdzielać wiele próbek (do 72),
  • niezrównaną przejrzystość i jednoczesną ocenę wzrokową wszystkich próbek i ich składników, 
  • uproszczone przygotowanie próbek z racji jednorazowego użytku fazy stacjonarnej.